W obrocie gospodarczym coraz częściej powstają problemy dotyczące opodatkowania VAT kuponów (voucherów) promocyjnych dołączanych do sprzedawanych towarów. Jak powinny wyglądać w takim przypadku rozliczenia podatkowe?

Od wielu lat wątpliwości występujące w krajach członkowskich UE były przedmiotem różnych interpretacji władz skarbowych oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Tematem tym zajmował się także ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Jednym z najbardziej interesujących wyroków ETS dotyczącym opodatkowania VAT kuponów promocyjnych był wyrok w sprawie firmy EG. Firma ta, produkująca kosmetyki, w celu zwiększenia sprzedaży swoich wyrobów prowadziła akcje promocyjne polegające na emisji dwóch rodzajów kuponów rabatowych. Po kilku latach stosowania tego typu promocji firma doszła do wniosku, że przy sprzedaży towarów ze zniżką podstawa opodatkowania VAT powinna być pomniejszana o kwoty zwracane ostatecznemu nabywcy lub detaliście udzielającemu rabatu konsumentowi. Firma złożyła do władz skarbowych wniosek o zwrot nadpłaconego, jej zdaniem, VAT, który jednak został odrzucony. W rezultacie sporu z władzami skarbowymi sprawa trafiła do ETS, który przyznał rację firmie. Od tego momentu wyrok w sprawie firmy EG stał się jednym z bardziej znanych wyroków ETS w sprawach dotyczących VAT.

Jak wspomniano, sprawą kuponów promocyjnych i rabatów zajął się także niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Wyrok WSA wskazuje jako dopuszczalne obniżenie przez producenta/dystrybutora obrotu (a w rezultacie odpowiedniej części VAT) o rabaty udzielane przez niego bezpośrednio odbiorcom końcowym towarów - z pominięciem łańcuszka dystrybutorów/hurtowników/detalistów, a więc bez wystawiania faktur korygujących. Wyrok wydany został w odniesieniu do akcji promocyjnej polegającej na dołączaniu przez dystrybutora do towaru kuponów uprawniających do otrzymania rabatu po ich odesłaniu przez konsumenta wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi zakup.

Wyrok ten jest niezwykle ważny dla wielu polskich firm wykorzystujących kupony rabatowe w celach promocji sprzedawanych towarów. Wskazuje bowiem na możliwość obniżenia VAT w opisanych sytuacjach. Dodatkowo opiera swoje uzasadnienie na orzecznictwie ETS. Oznacza to, że polskie sądy postępują zgodnie z dorobkiem prawnym Unii Europejskiej, a jest to niezwykle istotne dla wielu firm prowadzących spory z władzami skarbowymi.

Not. KT

HUBERT JĄDRZYK

partner PricewaterhouseCoopers