• DYPLOM HONOROWY. Podczas VI Międzynarodowego Kongresu Audytu, Kontroli Wewnętrznej i Antykorupcji w Krakowie nasza redakcyjna koleżanka Agnieszka Pokojska otrzymała od Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej dyplom honorowy za szczególne zasługi dla rozwoju kontroli, audytu oraz zapobiegania oszustwom i korupcji w Polsce.
  • MIJA TERMIN ZAPŁATY PODATKU. Dziś mija termin zapłaty podatku od nieruchomości płaconego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (ustawowy termin 15 września przypadał w sobotę).

Więcej www.mf.gov.pl

SEMINARIUM KONSULTACYJNE. Dziś odbędzie się zorganizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Radę Międzynarodowych Standardów (IASB) seminarium konsultacyjne poświęcone projektowi Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Więcej www.skwp.pl

OPUBLIKOWANO TŁUMACZENIE STANDARDU. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) opublikowała tłumaczenie na język polski projektu standardu dla średnich i małych jednostek. Uwagi można przesyłać do 1 października.

Więcej www.iasb.org

SZKOLENIE DLA BEZROBOTNYCH. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pińczowie wraz z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie zapraszają na szkolenie osoby bezrobotne planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej. Spotkanie odbędzie się dziś o godz. 10.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie przy ul. Złotej 7. Omówione zostaną m.in. zagadnienia dotyczące wyboru formy opodatkowania.

Więcej www.izba-skarbowa.kielce.pl

SZWECJA ZMIENIA PRZEPISY. Władze szwedzkie przygotowują projekt ustawy, która ma zmienić przepisy dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych. Obowiązujące w Szwecji regulacje dotyczące CFC mają zostać uzgodnione z zasadami przedstawionymi przez ETS w wyroku w sprawie Cadbury Schweppes (C-196/04). Przepisy o CFC nie będą stosowane, jeżeli udziałowiec będzie mógł wykazać, że kontrolowana spółka zagraniczna została założona w państwie, gdzie obowiązują niskie podatki i prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą.

Więcej www.taxnews.pl

ZEROWA STAWKA VAT. Zgodnie z interpretacją tajwańskiego ministra finansów, eksport usług dla zagranicznego odbiorcy może być objęty 0-proc. stawką VAT. Stawka ta znajdzie zastosowanie w przypadku usług świadczonych na rzecz podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych.

Więcej www.taxnews.pl