Certyfikat księgowego będzie można uzyskać na starych zasadach, gdy wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu zostanie złożony do 30 września.

NOWE PRAWO

Od dziś wchodzą w życie niektóre przepisy znowelizowanej ustawy o rachunkowości dotyczące egzaminu na uzyskanie certyfikatu księgowego. Osoby, które złożą wnioski o zakwalifikowanie do egzaminu do 30 września 2008 r., są kwalifikowane do egzaminu i przystąpią do niego na podstawie starych przepisów. Wnioski o wydanie certyfikatu księgowego złożone do 31 grudnia 2008 r. będą rozpatrywane zgodnie ze starymi przepisami. Osoby, które wniosek złożą i nie przystąpią do egzaminu do 31 grudnia 2008 r., będą przystępowały do egzaminu na nowych zasadach.
Jednym z warunków wydania certyfikatu jest praktyka w księgowości. Według starych przepisów można go uzyskać, gdy zaistnieje choć jeden z trzech warunków. Po pierwsze, trzyletnia praktyka w księgowości oraz wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne z rachunkowości. Po drugie, trzyletnia praktyka w księgowości, wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne oraz studia podyplomowe z rachunkowości. Po trzecie, dwuletnia praktyka w księgowości, wykształcenie co najmniej średnie oraz zdany egzamin o certyfikat księgowy.
Od 2009 roku minister finansów wyda certyfikat osobom z wykształceniem co najmniej średnim, które mają dwuletnią praktykę w księgowości i zdały egzamin.