TERMIN ZAPŁATY PODATKU. Do 17 września (ustawowy termin 15 przypada w sobotę) muszą zapłacić podatek od nieruchomości osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Więcej www.mf.gov.pl

EGZAMIN NA DORADCÓW PODATKOWYCH. 27 września odbędzie się ustny egzamin na doradcę podatkowego - poinformowała przewodnicząca komisji egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego prof. Jolanta Iwin-Garzyńska.

KONTROLE SKARBOWE W LIPCU. W lipcu urzędy kontroli skarbowej zakończyły 731 kontroli. Ustalenia z decyzji podatkowych wyniosły prawie 73 mln zł. Ponadto podatnicy wskutek czynności kontrolnych złożyli korekty deklaracji na kwotę ponad 4,5 mln zł. Ustalenia dotyczące nieujawnionych źródeł przychodów wyniosły ponad 2,2 mln zł. Najczęściej wykrywanymi nieprawidłowościami były: zaniżanie przychodów oraz wykorzystywanie przez podatników fikcyjnych faktur. UKS-y wszczęły 489 dochodzeń karnych skarbowych oraz skierowały 77 zawiadomień do prokuratury.

Więcej www.mf.gov.pl

AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA. 12-14 września w Krakowie odbędzie się VI Międzynarodowy Kongres Audytu, Kontroli Wewnętrznej i Antykorupcji. Jego organizatorami są: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych oraz Krakowska Szkoła Wyższa. Patronat medialny objęła Gazeta Prawna.

Więcej www.pikw.pl

ANKIETA DLA KSIĘGOWYCH. Europejska Federacja Ekspertów Księgowych (FEE) zaprasza użytkowników, a także sporządzających sprawozdania finansowe oraz inne zainteresowane osoby do wypełnienia ankiety dotyczącej projektu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ankieta dostępna jest na stronie internetowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, trzeba ją wypełnić do 31 października.

Więcej www.kibr.org.pl

WZROŚNIE UDZIAŁ GMIN W PIT. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2008 roku wyniesie 36,49 proc. i będzie o 0,27 proc. wyższy niż zaplanowany udział w tym roku - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Więcej www.mf.gov.pl

WALKA Z UNIKANIEM OPODATKOWANIA. Władze australijskie odnotowują postęp w walce z unikaniem opodatkowania. Sukces ten jest wynikiem realizacji Projektu Wickenby. Opiera się on na ścisłej współpracy pięciu agencji rządowych. W 2006 roku władze Australii przeznaczyły 300 mln dolarów australijskich na realizacja projektu w ciągu najbliższych 7 lat.

Więcej www.taxnews.pl