Zgodnie z projektem, jeśli dana osoba nie zapłaciła w Polsce podatku, będzie mogła złożyć wniosek do urzędu skarbowego o jego umorzenie. Jeśli zapłaciła, będzie mogła natomiast wystąpić o jego zwrot. Rząd przewiduje też analogiczne rozwiązanie na przyszłość, w postaci ulgi podatkowej.

Minister finansów Jacek Rostowski powiedział na konferencji po posiedzeniu rządu, że skutki finansowe tych rozwiązań nie będą znaczące.

"Przewidujemy, że zwrot podatków zapłaconych przez naszych obywateli w latach 2002 - 2007 będzie w granicach 300 mln zł. Umorzenia podatków z tego okresu to koszt rzędu 320 mln zł. Koszt potencjalny ulgi na przyszłe lata to 220 mln zł rocznie - powiedział minister.

Podstawowym założeniem projektu jest zrównanie obciążenia podatkowego osób pracujących za granicą

Podstawowym założeniem projektu jest zrównanie obciążenia podatkowego osób pracujących za granicą, wynikającego z różnic między metodami unikania podwójnego opodatkowania - wyłączenia z progresją i proporcjonalnego odliczenia.

Metoda wyłączenia z progresją zakłada, że w Polsce wyłącza się z opodatkowania dochód osiągnięty za granicą. Jego wysokość bierze się jedynie pod uwagę przy ustalaniu stawki podatku od pozostałych dochodów osiąganych w Polsce. Ta metoda obowiązuje m.in. od 1 stycznia 2007 roku w umowie z Wielką Brytanią.

Z kolei metoda proporcjonalnego odliczenia zakłada, że dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Ta metoda obowiązywała do końca 2006 roku w umowie z Wielką Brytanią i nadal obowiązuje w umowach z m.in. Holandią i Austrią.

Umorzenie zaległości lub zwrot zostaną przyznane na wniosek podatnika

Umorzenie zaległości lub zwrot zostaną przyznane na wniosek podatnika. Kwotę umorzenia lub zwrotu określi urząd skarbowy, co - jak czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu - odciąży podatnika od konieczności samodzielnego wyliczania tych kwot.

Projekt przewiduje, że wniosek o umorzenie zaległości lub zwrot dotyczący 2002 roku trzeba będzie złożyć w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy. W pozostałych przypadkach projekt przewiduje 6 miesięcy na złożenie wniosku od dnia wejścia w życie ustawy.

Dokument zawiera także przepisy, które uniemożliwią pociągniecie do odpowiedzialności karno-skarbowej podatników, którzy nie rozliczyli w Polsce dochodów z pracy uzyskanych za granicą. Te przepisy mają wejść w życie z dniem ogłoszenia ustawy.