Podatnik, który ma prawo do ulgi rehabilitacyjnej, może w jednym zeznaniu odliczyć od dochodu zarówno wydatki limitowane, jak i nielimitowane. Wszystkie odliczenia trzeba zsumować.
PORADA
Podatnik jest osobą niepełnosprawną. Chce przy rozliczeniu rocznym skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej.
- Czy osoba niepełnosprawna, która korzysta z ulgi rehabilitacyjnej, może na jednym formularzu PIT uwzględnić wydatki limitowane i nielimitowane - pyta czytelnik w liście do redakcji GP.
Odpowiedź jest twierdząca. Wojciech Sawicki, starszy konsultant w Accreo Taxand, wyjaśnia, że osoba fizyczna, która korzysta z ulgi rehabilitacyjnej, jednocześnie w zakresie wydatków limitowanych, jak i nielimitowanych, powinna wypełnić jeden formularz PIT/O - informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku.
- W praktyce podatnik powinien zsumować wydatki nielimitowane (w całości) oraz wydatki limitowane (do wysokości limitu) i wynik wpisać w pozycji 17 PIT/O. W sytuacji gdy podatnik rozlicza się z małżonkiem i małżonek korzysta z ulgi rehabilitacyjnej, sumę wydatków limitowanych i nielimitowanych należy wpisać w pozycji 18 załącznika - tłumaczy Wojciech Sawicki.
Przypomina, że beneficjentem ulgi może być podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Podatnika, który pragnie skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, należy jednak przestrzec - ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że ulga rehabilitacyjna ma zastosowanie do wydatków, które nie zostały dofinansowane w całość lub części ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz wydatków, które nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
- W sytuacji dofinansowania, odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą dofinansowania. Ponadto w większości przypadków podatnik powinien posiadać również dokumenty potwierdzające poniesione wydatki - podsumowuje Wojciech Sawicki.