HUBERT JĄDRZYK

partner PricewaterhouseCoopers

Zacznijmy od wyjaśnienia kwestii związanych ze świadczeniem usług nadawczych radiowych i telewizyjnych, elektronicznych i telekomunikacyjnych. Otóż miejscem świadczenia tych usług będzie to miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę. Chodzi konkretnie o to, że regulacje obecnie obowiązujące w stosunku do firm z państw nienależących do Unii Europejskiej odnoszące się do dostawy usług elektronicznych będą rozszerzone o usługi telekomunikacyjne, nadawcze radiowe i telewizyjne. Oprócz tego rozpoczęcie od 2015 roku dostarczania usług elektronicznych, telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych przez dostawcę z Unii Europejskiej na rzecz konsumenta z UE będzie opodatkowane w miejscu, gdzie nabywca ma siedzibę.

Przy okazji warto również wspomnieć, że wspomniany pakiet VAT dotyczy również VIII Dyrektywy Rady w sprawie zwrotu podatku od wartości dodanej. Chodzi w tym przypadku o elektroniczne składanie wniosków, wyznaczenie ram czasowych do zwrotu podatku dla podmiotów zagranicznych wraz z wypłatą odsetek od przeterminowanych zwrotów.

Pragnę zwrócić uwagę, że ostateczne przyjęcie pakietu VAT będzie się wiązało z innymi istotnymi zmianami dla przedsiębiorców zaangażowanych w międzynarodowe transakcje usługowe. W efekcie spowoduje to konieczność ponownego przeanalizowania przez firmy strategii przepływu usług oraz związanych z tym obowiązków podatkowo-administracyjnych.

Przyjęto rozwiązanie dotyczące zasady samonaliczania podatku. Wprowadzenie generalnej zasady samonaliczania podatku dla przedsiębiorców świadczących usługi oznacza, że miejscem opodatkowania będzie miejsce, gdzie nabywca usług posiada siedzibę.

Istotne są również decyzje dotyczące obowiązków sprawozdawczych. Chodzi w tym przypadku o obowiązek usługodawcy polegający na poinformowaniu władz skarbowych o świadczeniu usług na rzecz podmiotów w innych krajach zobowiązanych do rozliczenia VAT poprzez samonaliczenie (informacja podobna do obecnej informacji podsumowującej).