ANDRZEJ POŚNIAK

prawnik, kancelaria CMS Cameron McKenna

Nie

Podatniczka, która otrzymała fakturę, w której skorygowana została wcześniejsza faktura dotycząca użytkowania wieczystego, jest zobowiązana do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc lub kwartał, w którym otrzymała fakturę korygującą.

Co do zasady, w przypadku obniżenia wartości podstawy opodatkowania albo pomyłkowego zawyżenia kwoty podatku, strona transakcji otrzymująca fakturę korygującą jest obowiązana do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc (kwartał), w którym tę fakturę otrzymała, pod warunkiem oczywiście, jeżeli ujęcie jej w danym rozliczeniu spowoduje obniżenie podatku naliczonego. Obowiązek ten jest skorelowany z prawem przysługującym wystawcy tejże faktury korygującej do obniżenia kwoty podatku należnego za miesiąc/kwartał, w którym podatnik ten otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Rozwiązanie takie jest nie tylko rozsądne, ale również jest bardzo praktyczne z punktu widzenia rozliczania VAT przez podatników. Z jednej strony rozwiązanie to nie wymaga każdorazowego korygowania deklaracji założonych nawet kilka lat wcześniej, z drugiej zaś strony nie powoduje pokrzywdzenia Skarbu Państwa. Bazując zatem na przedstawionym mechanizmie, podatniczka, która otrzymała fakturę korygującą z urzędu gminy, za pomocą której skorygowana została wcześniejsza faktura dotycząca użytkowania wieczystego, jest zobowiązana do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego (wynikającego ze skorygowanej kwoty VAT) w rozliczeniu za miesiąc (kwartał), w którym otrzymała omawianą fakturę korygującą, czyli faktycznie w rozliczeniu za lipiec 2007 r. Z kolei urząd gminy, z momentem otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez podatniczkę, będzie uprawniony do pomniejszenia swojego podatku należnego w bieżącym rozliczeniu VAT. W rezultacie, na szczęście nie ma w takich przypadkach obowiązku dokonywania korekty deklaracji VAT sprzed nawet kilku lat (w omawianym przypadku za marzec 2005 r.), co dodatkowo mogłoby pociągnąć za sobą konieczność korekty także późniejszych deklaracji. Taka bowiem sytuacja mogłaby mieć miejsce u podatników, którzy przenosili swój podatek naliczony do rozliczenia na następne miesiące/kwartały.

(EW)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).