Lutyk wyjaśnił, że na ogół za emerytów zeznanie podatkowe wypełnia płatnik tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i takim przypadku nie może być odliczony 1 proc. podatku od uzyskiwanej emerytury.

Natomiast emeryt może sam wypełnić PIT i odliczyć tą kwotę od swojego dochodu na cele społeczne. Wtedy przy rocznym rozliczeniu z fiskusem nie jest brany pod uwagę formularz ZUS-owski, a PIT podpisany przez emeryta. Dodał, że jest to taki sam mechanizm jak odliczenie każdej innej ulgi podatkowej.

Rzecznik zaznaczył, że emeryt, który dorabia tj. uzyskuje dodatkowe dochody z innego źródła i tak musi składać samodzielnie zeznanie podatkowe.

W 2007 r. dzięki 1 proc. odpisom podatników, organizacje społeczne otrzymały ok. 100 mln zł.

Lutyk powiedział, że obecnie resort finansów nie pracuje nad zmianą zasady odpisów podatkowych dla emerytów.

W 2007 r. dzięki 1 proc. odpisom podatników organizacje społeczne otrzymały ok. 100 mln zł. Zdaniem Lutyka, w tym roku do tych organizacji trafi jeszcze więcej pieniędzy.

Termin rozliczenia się z fiskusem upływa w środę, 30 kwietnia. Do końca kwietnia wszystkie urzędy skarbowe będą otwarte dłużej - do godziny 18.Ponadto na terenie całego kraju powstały tzw. okresowe punkty obsługi podatników, dzięki czemu PIT-y można składać także np. w siedzibach urzędów gmin i powiatów.