Emeryci i renciści, którzy chcą przekazać 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego, składają samodzielnie PIT w oparciu o rozliczenie ZUS.
Emeryci i renciści – podobnie jak pracownicy, przedsiębiorcy, zleceniobiorcy czy osoby bezrobotne pobierające zasiłek – są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych i mogą przekazać 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego.
Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 12678), wystarczy, że w tym celu samodzielnie złożą zeznanie podatkowe z zachowaniem ustawowego terminu. W przypadku zeznania PIT-37 oraz PIT-36, tj. formularzy, w których podatnicy wykazują dochody z emerytury lub renty, termin na złożenie zeznania podatkowego za 2009 rok upływa 30 kwietnia 2010 r.
Emeryci i renciści mają zatem minimum dwa miesiące (licząc od terminu otrzymania PIT-40A albo PIT-11A od organu rentowego) na podjęcie stosownej decyzji, tj. dokonanie wyboru organizacji pożytku publicznego oraz wypełnienie zeznania wraz z wnioskiem o przekazanie 1 proc. podatku. Samodzielne zeznanie umożliwia emerytowi również łączne rozliczenie z małżonkiem, w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, oraz skorzystanie z ulg podatkowych, np. ulgi rehabilitacyjnej.