ZMIANA PRAWA

Komisja Palikota rozpatrzyła wczoraj nowelizację ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Projektowana zmiana zakłada, że podatnicy nie będą tracić prawa do ryczałtu w tracie roku. Wyjaśnijmy, że zgodnie z zasadami obowiązującymi od początku 2007 r. przedsiębiorca po przekroczeniu progu przychodów w wysokości 150 tys. euro musi przejść na ogólne zasady opodatkowania już od następnego miesiąca. Nowelizacja przewiduje uchylenie ust. 6 w art. 8 ustawy o podatku zryczałtowanym. Dzięki temu podatnicy zachowają prawo do korzystania z ryczałtu do końca roku podatkowego, bez względu na przychód osiągnięty w trakcie roku. Proponowana zmiana likwiduje ponadto istniejącą nierówność pomiędzy podatnikami rozpoczynającymi i kontynuującymi działalność. W przypadku tych drugich utrata prawa do ryczałtu zawsze oznacza konieczność przejścia na ogólne zasady opodatkowania. Nie mogą rozliczać się podatkiem liniowym, gdyż oświadczenie o wyborze tego sposobu rozliczeń muszą składać do 20 stycznia roku podatkowego. Tylko podatnik rozpoczynający działalność może tego dokonać w innym terminie. Komisja przyjęła wniosek o skierowanie projektu do marszałka Sejmu.