Ustawa o PIT przewiduje możliwość odliczenia od dochodu wydatków z tytułu użytkowania sieci internet. Podatnik, który chce skorzystać z ulgi internetowej, powinien wypełnić odpowiednią pozycję w części B załącznika PIT/O.

Warto podkreślić, że odliczeniu podlegają wydatki poniesione przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika. Ta ulga jest jednak limitowana. Maksymalne odliczenie podatnika w skali całego roku nie może przekroczyć 760 zł. Ważne jest również to, że odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Możliwość skorzystania z ulgi internetowej poświęcone są m.in. interpretacje podatkowe. W jednej z nich stwierdzono, że aby możliwe było skorzystanie z ulgi, sam fakt korzystania z sieci internet za pomocą telefonu komórkowego nie jest wystarczający do skorzystania z ulgi (wyjaśnienia Urzędu Skarbowego w Chełmie, nr PD/406-23/07 z 29 czerwca 2007 r.).

Z ulgi można skorzystać, jeżeli wydatki związane z dostępem do internetu poniesione były w związku z użytkowaniem sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika.

Użytkowanie sieci internet za pośrednictwem telefonu komórkowego nie stanowi przeszkody w korzystaniu z ulgi. Ustawa zezwala na odliczenie ulgi z tytułu wydatków poniesionych na użytkowanie sieci internet w przypadku dostępu poprzez telefon komórkowy, jeżeli korzystanie z internetu odbywało się w miejscu zamieszkania podatnika.

Obowiązek udowodnienia faktu korzystania z internetu w miejscu zamieszkania w przypadku ewentualnej kontroli spoczywać będzie na podatniku.