Podatnicy uprawnieni do ulg i odliczeń powinni policzyć, czy nie lepsze od estońskiego CIT byłoby dla nich inne rozwiązanie przewidziane w tej samej nowelizacji
Chodzi o nowelizację z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2122). Wprowadza ona dwa nowe warianty opodatkowania: tzw. estoński CIT oraz specjalny fundusz inwestycyjny.
– Fundusz opłaca się firmom, które planują inwestycje, a nie poniosły jeszcze na ten cel żadnych wydatków, natomiast odnotują zysk za 2020 r. Dzięki odpisom na fundusz będą mogły wyzerować swój dochód i nie zapłacić podatku na koniec 2021 r., a także w latach następnych – wyjaśnia Małgorzata Samborska, partner i doradca podatkowy w Grant Thornton.