Podatnicy handlujący z podmiotami zlokalizowanymi w rajach podatkowych będą musieli podawać fiskusowi uzasadnienie gospodarcze transakcji. Sieci handlowe rozliczą się z podatku od sprzedaży detalicznej na zaktualizowanym formularzu PSD-1. Takie rozwiązania wynikają z projektów trzech rozporządzeń opublikowanych na stronach Rządowego Centrum Legislacji.
Pierwsze dwa projekty dotyczą lokalnej dokumentacji cen transferowych, którą mają obowiązek przygotować polscy rezydenci (podatnicy PIT i CIT) handlujący z podmiotami powiązanymi. Zgodnie z nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych z 28 listopada br. (Dz.U. poz. 2123) od początku przyszłego roku przygotują ją także handlujący z firmami zlokalizowanymi na terytorium bądź w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (raju podatkowym). Taki obowiązek będą mieli nawet przy transakcji z innymi podmiotami, jeśli przy zachowaniu należytej staranności będą mogli domniemywać, że rzeczywistym beneficjentem korzyści jest firma zlokalizowana w raju podatkowym.
Dokumentację lokalną trzeba będzie sporządzić nawet wtedy, gdy polski rezydent przeprowadzi w opisany sposób transakcję inną niż kontrolowana, ale tylko gdy jej wartość roczna przekroczy limit 100 tys. zł. Trzeba będzie w niej wyjaśnić przyczyny biznesowe, które za nią stały. Ważnym elementem uzasadnienia będzie opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych. Mogą one przejawiać się m.in. w poprawie konkurencyjności lub pozyskaniu nowej technologii. Urzędnicy skarbowi chcą dzięki temu oceniać, czy zagraniczna firma prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą.
Reklama
Trzeci projekt dotyczy aktualizacji formularza PSD-1, na którym od początku przyszłego roku rozliczać się będą z fiskusem podatnicy daniny od sprzedaży detalicznej (podatku handlowego). Przypomnijmy, że Polska chce odwiesić jej pobór od 2021 r., nie czekając na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE. Daninę trzeba będzie płacić od przychodów ze sprzedaży detalicznej przekraczających kwotę 17 mln zł, według stawek: 0,8 proc. (od przychodów nieprzekraczających 170 mln zł) i 1,4 proc. (od przychodów powyżej tego limitu).
Aktualizacja dotychczasowego formularza (wprowadzonego jeszcze w 2016 r.) to konsekwencja ustawy antykryzysowej z 31 marca br. (Dz.U. poz. 568), w której zmieniono przepisy art. 6 ust. 3 ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Obecnie mówi on o sprzedaży ewidencjonowanej za pomocą kasy rejestrującej, a nie jak wcześniej o obrocie. Taką zmianę wprowadza też projekt rozporządzenia do opisów w poz. 10 i 11 w deklaracji PSD-1.
Etap legislacyjny
Projekty rozporządzeń ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w konsultacjach publicznych