Do wniosku o rejestrację samochodu osobowego nie trzeba będzie załączać dokumentu potwierdzającego zwolnienie z akcyzy – poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na petycję Związku Dealerów Samochodowych.
Nawiązało w niej do realizowanego obecnie projektu „e-Wsparcie rejestracji samochodów osobowych”. Ma on umożliwić elektroniczną wymianę informacji pomiędzy organami rejestrującymi a organami podatkowymi.
Po jego wdrożeniu nie trzeba będzie do wniosku o zarejestrowanie samochodu osobowego załączać dokumentu potwierdzającego zwolnienie z akcyzy. Organ rejestrujący sprawdzi bezpośrednio w systemie informatycznym, jaki jest aktualny „status akcyzowy” pojazdu.
Uproszczenie to zakłada projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Jest on dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego (UD35), ale nie został jeszcze przyjęty przez rząd.
Ministerstwo poinformowało o tych planach w związku z petycją ZDS o odstąpienie od obowiązku uzyskiwania zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie z akcyzy samochodów elektrycznych i wodorowych. Zdaniem związku skróciłoby to rejestrację takich pojazdów.
Jednak według MF taka zmiana mogłaby rozszczelnić system opodatkowania samochodów osobowych. Postulowany cel zostanie osiągnięty w efekcie wprowadzenia elektronicznej procedury wymiany informacji – zapewnił resort.
Przypomnijmy, że projekt zmian w akcyzie zakłada też wiele innych zmian. Przede wszystkim opodatkowane mają być zmiany konstrukcyjne, które pozwalają zmienić samochód ciężarowy w osobowy. Ponadto fiskus ma pobierać podatek, nawet gdy klient zawrze fikcyjną umowę kupna z podmiotem zagranicznym. Podatnik, który będzie chciał zarejestrować samochód ciężarowy lub specjalny o masie do 3,5 tony, będzie musiał uzyskać dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty podatku akcyzowego.
Odpowiedź z 17 listopada 2020 r. Marii Rutki, dyrektora departamentu podatku akcyzowego w MF, nr PA6.056.1.2020.SJE