Centrum alarmowe, które monitoruje funkcje życiowe pacjentów za pomocą aplikacji i przez telefon, może korzystać ze zwolnienia w VAT – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
O tym, że usługi zabezpieczenia medycznego wykonywane przez ratowników medycznych są objęte zwolnieniem, pisaliśmy już m.in. w artykule „Sanitariusz na planie filmowym bez podatku” (DGP nr 224/2020). Wtedy chodziło o ratownika, który na planie filmowym czuwał nad zdrowiem aktorów i obsługi technicznej. Nie tylko badał temperaturę ciała i mierzył podstawowe parametry życiowe, ale też umożliwiał – w związku z pandemią – przeprowadzanie badań na obecność koronawirusa.
W interpretacji z 2 listopada 2020 r. (sygn. akt 0112 KDIL3.4012.553.2020.2.LS) dyrektor KIS potwierdził, że ratownik korzysta ze zwolnienia z VAT przewidzianego dla usług opieki medycznej służących: profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
Tym razem chodziło o nieco inną sytuację. Pytanie zadał podmiot leczniczy, który zamierzał założyć centrum alarmowe. Usługa miała być świadczona komercyjnie i polegać na monitorowaniu pacjenta przy użyciu specjalnej opaski oraz odbieraniu wysyłanych przez nią sygnałów przez ratowników medycznych. Mieli oni reagować w razie pogorszenia parametrów życiowych, udzielając porady telefonicznej lub wzywając do pacjenta pogotowie ratunkowe.
Usługa miała być skierowana w szczególności do osób starszych i schorowanych.
Również i w tym przypadku dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że ma tu zastosowanie zwolnienie z VAT, skoro celem usługi ma być profilaktyka (polegająca na monitorowaniu stanu zdrowia) oraz działania służące ratowaniu zdrowia.
W sprawie zwolnienia z VAT telemedycyny wypowiedział się 5 marca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości UE (sygn. akt C– 48/19). Orzekł, że porady udzielane przez telefon mogą być bez podatku, jeżeli służą celom terapeutycznym.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 16 listopada 2020 r., sygn. 0114-KDIP4-2.4012.499.2020.1.WH