Problem z wpisywaniem NIP dotyczy w każdym formularzu PIT rubryk z numerami 1 i 2. Podatnicy często wpisują tam numer swojego pracodawcy (w przypadku rozliczenia wspólnie z małżonkiem także NIP pracodawcy małżonka).

Zdaniem Radosława Hancewicza z Izby Skarbowej w Białymstoku, bierze się to zapewne z tego, że np. w formularzu PIT-11, który jest wydawany przez pracodawcę, w rubryce 1 wpisywany jest numer płatnika, czyli pracodawcy, a nie podatnika, czyli nasz. Podobnie dzieje się, gdy podatnik rozlicza się z dochodów otrzymywanych, w danym roku, od organu rentowego. Zdarzają się również sytuacje - jak wskazują eksperci białostockiej izby skarbowej - że w zeznaniu zamiast NIP podatnika, którego dotyczy zeznanie, wstawiany jest NIP innej osoby, np. tej, która pomaga przy wypełnieniu zeznania podatkowego. Prawidłowo wypełniony przez nas formularz PIT-36 lub PIT-37 zawiera w rubryce 1 nasz NIP, a w rubryce 2 NIP naszego małżonka (jeżeli rozliczamy się wspólnie z nim).

- W przypadku gdy podatnik podał nieprawidłowy NIP w zeznaniu rocznym, organ podatkowy może dokonać weryfikacji w bazie urzędu danych osoby według PESEL oraz innych danych osobowych i adresowych wpisanych na zeznaniu. W przypadku zgodności danych osobowych i adresowych urząd może samodzielnie nanieść na formularz zeznania prawidłowy NIP, niemniej w przypadkach kiedy ma wątpliwości, może także wezwać podatnika do skorygowania tego błędu - tłumaczy Radosław Hancewicz.

Jeśli podatnik sam zauważy swoje niedopatrzenie, powinien złożyć drugie zeznanie, w którym wpisze prawidłowy NIP, a w wyjaśnieniu dołączonym do takiej korekty wskazać, że przyczyną jej złożenia jest właśnie błędny numer identyfikacji podatkowej.