W rozliczeniu z fiskusem za 2007 rok nadal możemy pomniejszyć nasz podatek należny o kwoty darowizn dokonanych na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) - nie więcej niż 1proc. podatku należnego.

- W tym roku podatnicy nie muszą już jednak wypełniać przelewów ani stać w kolejkach w banku czy na poczcie. Urząd skarbowy sam dokona wpłat na konto wybranej przez podatnika OPP. Podatnik może jednak wybrać tylko jedną organizację wymienioną w obwieszczeniu ministra pracy i polityki społecznej - stwierdza Iwona Sługocka z Izby Skarbowej we Wrocławiu.

Konkretny cel wpłaty

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może również podać informację, dotyczącą przekazania środków przez organizację pożytku publicznego na konkretny cel, np. na leczenie Stasia Kowalskiego.

- Informację taką podatnik wpisuje w rubryce: Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem, znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1 proc. podatku należnego, odpowiednio w: poz. 135 - PIT-28, poz. 311 - PIT-36, poz. 107 - PIT-36L, poz. 123 - PIT-37, poz. 59 - PIT-38 - tłumaczy Iwona Sługocka.

Dodaje, że te informacje zostaną przesłane organizacjom pożytku publicznego przez urzędy skarbowe jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Z informacji otrzymanej od jednej z dolnośląskich OPP wynika, że są podatnicy, którzy nadal sami dokonują wpłat 1 proc. na konto OPP.

Stare zasady

Odsetek jednoprocentowych wpłat dokonanych niewłaściwie jest niewielki (ok. 4 proc. wpłat).

- Podatnicy powinni jednak wiedzieć, że urząd skarbowy na podstawie złożonego zeznania i tak sam przekaże pieniądze na rzecz OPP. W takiej sytuacji podatnik będzie mógł w zeznaniu za 2008 rok odliczyć od dochodu 1 proc. - przekazany samodzielnie w ramach 6-proc. darowizny - stwierdzają eksperci wrocławskiej izby skarbowej.

Według nich, samodzielne przekazanie wpłat jednoprocentowych to kłopot dla OPP. W wypadku, gdy na przelewie podany jest adres podatnika, OPP wysyła pismo informujące, że darczyńca nieprawidłowo dokonał tej wpłaty, oraz prosi o podanie konta bankowego w celu odesłania wpłaconych pieniędzy. Część podatników nie chce tych pieniędzy decydując o ich pozostawieniu organizacji jako darowiznę (którą będzie można odliczyć w roku 2008).

Przekazanie 1 proc. w rocznym PIT

Jak podatnik powinien wybrać organizację

Podatnik w rozliczeniu rocznym nie musi wpisywać numer konta i adresu wybranej organizacji. W zeznaniu PIT należy wpisać:

•  nazwę OPP,

•  numer KRS organizacji (Krajowego Rejestru Sądowego),

•  kwotę, którą chcemy przekazać; nie może być ona wyższa niż 1 proc. kwoty podatku należnego (podatek należny - to podatek pomniejszony o składki na ubezpieczenia zdrowotne i ulgi podlegające odliczeniu od podatku).

Kiedy można przekazać 1 proc. dla OPP

Warunki przekazania 1 proc. dla OPP to:

•  terminowe złożenie zeznania podatkowego przez podatnika - do 30 kwietnia 2008 r.,

•  wskazanie w zeznaniu organizacji, która do 30 listopada 2007 r. uzyskała status OPP - tylko do takich organizacji urzędy mogą przekazać pieniądze podatników,

•  zapłacenie podatku.