Przychodem prezesa jest zarówno wartość świadczenia polegającego na możliwości korzystania do celów prywatnych z samochodu służbowego, jak i wartość zużytego paliwa – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Jego interpretacja dotyczy wszystkich, którzy korzystają ze służbowych aut, ale nie są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, lecz innego stosunku, np. kontraktu menedżerskiego. W tym przypadku nie można ustalać przychodu w sposób zryczałtowany, zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, który określa przychód pracownika z nieodpłatnego korzystania do celów prywatnych ze służbowego samochodu na poziomie: 250 zł (przy pojemności silnika do 1600 cm sześc.) lub 400 zł (przy większej pojemności) miesięcznie.
W interpretacji ogólnej z 11 września 2020 r. (sygn. DD3.8201.1.2020) minister finansów potwierdził, że kwoty te zawierają również koszty paliwa.
Kłopot pojawia się, gdy trzeba prawidłowo ustalić przychód osoby niebędącej pracownikiem. Zwróciliśmy na to uwagę w artykule „Auto dla menedżera to problem dla zatrudniającej go firmy” (DGP nr 211/2020).
Najnowsza interpretacja dyrektora KIS dotyczy spółki, która podpisała z prezesem zarządu (wykonującym obowiązki na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania) umowę powierzenia i użytkowania samochodu służbowego. Auto wykorzystywane jest również do celów prywatnych, więc ustalono w umowie miesięczną, zryczałtowaną kwotę za korzystanie z niego. Przyjęto, że prezes co miesiąc składa oświadczenie o liczbie dni, w których wykorzystywał auto po godzinach pracy, a wartość nieodpłatnego świadczenia za każdy taki dzień ustala się w wysokości 1/30.
Spółka uważała, że kwota ryczałtu obejmuje również wartość paliwa oraz wszystkie ponoszone przez nią niezbędne wydatki na utrzymanie i eksploatację auta (ubezpieczenie, bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne, badania techniczne, przeglądy okresowe, wymiana opon, oleju, innych płynów oraz części).
Dyrektor KIS uznał jednak taki sposób ustalania przychodu prezesa za nieprawidłowy. Wyjaśnił, że spółka jako płatnik powinna określić wartość dwóch odrębnych świadczeń: z tytułu wykorzystywania do celów prywatnych samochodu służbowego oraz z tytułu zużycia opłaconego przez firmę paliwa.
Wskazał, że wartość pierwszego z nich trzeba ustalić zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 4 ustawy o PIT, czyli „na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia”.
Natomiast wartość zużytego paliwa jest określana w wysokości ustalonej zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o PIT – wskazał dyrektor KIS. De facto oznacza to ustalenie przychodu również na podstawie cen rynkowych (faktury za zakup paliwa).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 2 października 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.724.2020.1.GG