Przejęłam obowiązki po innej osobie i chcę zweryfikować instrukcję inwentaryzacyjną. Co powinno się w niej znaleźć na temat metod inwentaryzacji? Bardzo proszę o podanie przykładowej treści.
Instrukcja inwentaryzacyjna określa jednolite zasady, tryb i metody przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w jednostce. Można w niej zapisać m.in., że inwentaryzacja może być przeprowadzona za pomocą różnych metod, wśród których wyróżnia się: metodę pełnej inwentaryzacji okresowej, metodę pełnej inwentaryzacji ciągłej, metodę wyrywkowej inwentaryzacji okresowej lub ciągłej, a także metodę uproszczoną.
Metoda pełnej inwentaryzacji okresowej polega na ustaleniu rzeczywistego stanu wszystkich składników majątkowych objętych inwentaryzacją w dniu, na który przypada termin jej przeprowadzenia. Może to dotyczyć np. wszystkich rodzajów materiałów objętych ewidencją na kontach w określonym dniu.