Szef Krajowej Administracji Skarbowej po raz kolejny potwierdził, że firmy działające w specjalnej strefie ekonomicznej mogą obniżać i podwyższać stawki amortyzacyjne.
Podobnie stwierdził w opiniach zabezpieczających: z 9 czerwca 2020 r. (sygn. DKP1.8011.11.2019), z 8 czerwca 2020 r. (sygn. DKP1.8011.12.2019), z 7 maja 2020 r. (sygn. DKP3.8011.5. 2020), z 19 lutego 2019 r. (sygn. DKP4.8011.7.2018), z 11 grudnia 2019 r. (sygn. DKP2.8011.1.2019).
Znów chodziło o spółkę prowadzącą działalność handlowo-usługową na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, która planowała przesunąć możliwość zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu na okres po wykorzystaniu limitu pomocy publicznej. W tym celu planowała najpierw odpowiednio obniżać stawki amortyzacji niektórych środków trwałych, aby po wykorzystaniu limitu pomocy publicznej odpowiednio je podwyższać.
Szef KAS potwierdził, że takie postępowanie nie spełnia kryteriów unikania opodatkowania i nie jest działaniem sztucznym. Jest bowiem zgodne z art. 16i ust. 5 ustawy o CIT.
Od 2021 r. podatnicy korzystający ze zwolnienia z podatku dochodowego (w tym działający w SSE) nie będą mogli obniżać ani podwyższać stawek amortyzacji. Zakłada tak uchwalona przez Sejm nowelizacja ustaw o PIT, CIT i ryczałcie ewidencjonowanym (druk sejmowy 642).
Rząd zaproponował tę zmianę, bo obniżanie i podwyższanie stawek amortyzacji przez przedsiębiorców działających w SSE uznano za formę optymalizacji podatkowej, a nie działanie podyktowane mniejszym lub większym zużyciem środków trwałych.
Zmiana będzie dotyczyła zarówno podatników CIT (art. 16i ust. 8), jak i podatników PIT (art. 22i ust. 8).
Nowe zasady będą miały zastosowanie do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji po 31 grudnia 2020 r.
Nowelizacją zajmie się teraz Senat.
Opinia zabezpieczająca szefa KAS z 12 października 2020 r. (sygn. akt DKP1.8011.18.2020)