Przekształcenie spółki komandytowej nie pozbawi jej prawa do otrzymanych wcześniej w ramach tarczy antykryzysowej subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju ani pożyczek – potwierdziło Ministerstwo Finansów w komunikacie.
Nie chcąc jednak stracić pożyczki, trzeba będzie uzyskać zgodę od PFR na samo przekształcenie.
Komunikat nawiązuje do projektowanych zmian zakładających opodatkowanie CIT-em spółek komandytowych (druk sejmowy nr 642). O poprawkach wprowadzonych przez sejmową Komisję Finansów Publicznych pisaliśmy wczoraj w artykule „Liczne poprawki do kontrowersyjnej nowelizacji” (DGP nr 204/2020).
Jedna z nich zakłada, że spółki komandytowe będą mogły wybrać, czy chcą stać się podatnikiem CIT od 1 stycznia 2021 r., czy dopiero od 1 maja. Niewykluczone, że część spółek będzie chciała się przekształcić.
Resort wyjaśnił, że w przypadku subwencji wypłacanych przez PFR reorganizacja, która skutkuje sukcesją uniwersalną lub kontynuacją działalności, nie wymaga wcześniejszej zgody tego funduszu.
Inaczej jest w przypadku pożyczek (płynnościowych i preferencyjnych) udzielonych w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”.
‒ Umowy zawierane przez PFR z przedsiębiorcami co do zasady przewidują, że przed reorganizacją (zarówno przekształceniem, jak i połączeniem lub podziałem), pożyczkobiorcy powinni uzyskać zgodę z PFR na przeprowadzenie reorganizacji – przypomniało MF.
Nie chcąc więc stracić pomocy, spółka komandytowa będzie musiała przed przekształceniem (połączeniem lub podziałem) uzyskać zgodę funduszu.