Umożliwia on przygotowanie i wysyłanie nowych plików: JPK_V7M (w przypadku rozliczeń miesięcznych) i JPK_V7K (w przypadku rozliczeń kwartalnych).

Formularz został udostępniony na portalu Podatki.gov.pl pod adresem: e-mikrofirma.mf.gov.pl.

„Wysłanie pliku JPK_VAT z deklaracją odbywa się poprzez narzędzie Klient JPK_WEB, które umożliwia walidację, szyfrowanie, podpisywanie i przesyłanie plików” – wyjaśniło ministerstwo w komunikacie. Dodało, że z narzędzia mogą korzystać również podatnicy mający zagranicznych kontrahentów.

Narzędzie obsługuje również pozostałe pliki JPK, wysyłane przez podatników na żądanie fiskusa.

Ponadto podatnicy mogą skorzystać z opublikowanego podręcznika użytkownika nowej aplikacji. Dostępny jest on na stronie www.podatki.gov.pl (zakładka: JPK/JPK z deklaracją/Pliki do pobrania).

Przepisy dotyczące nowego JPK_VAT (połączonego z deklaracją) obowiązują od 1 października br. Po raz pierwszy plik ten będzie składany za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się od 1 października br. Podatnicy rozliczający się miesięcznie złożą JPK_V7M po raz pierwszy za październik do 25 listopada br. Podatnicy rozliczający się kwartalnie wyślą JPK_V7K:

do 25 listopada 2020 r., w którym wypełnią tylko część ewidencyjną za październik,

do 28 grudnia 2020 r. (termin 25 grudnia przesuwa się ze względu na święta i niedzielę), w której wypełnią tylko część ewidencyjną za listopad,

do 25 stycznia 2021 r., w której wypełnią część ewidencyjną za grudzień i część deklaracyjną za IV kwartał 2020 r.