Kwoty, które firma musi doliczyć do pensji pracownika za jazdy prywatne firmowym autem, obejmują również benzynę wlaną do baku – orzekł wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
To samo potwierdził 11 września 2020 r. minister finansów w interpretacji ogólnej (nr DD3.8201.1.2020), kładąc tym samym kres wieloletnim sporom, toczącym się od 2015 r., kiedy to wszedł w życie przepis określający, jaki zryczałtowany przychód musi doliczyć pracodawca do pensji pracownika za jazdy prywatne firmowym autem.
Zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o PIT przychód ten wynosi 250 zł miesięcznie (przy pojemności silnika do 1600 cm szesc.) i 400 zł miesięcznie (przy wyższej pojemności silnika).
W interpretacji ogólnej minister potwierdził , że ryczałt ten obejmuje także ponoszone przez pracodawcę koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu, takie jak: paliwo, ubezpieczenie, wymiana opon, bieżące naprawy, okresowe przeglądy. Inaczej jest z opłatami parkingowymi oraz opłatami za przejazdy autostradą – zastrzegł minister („Koniec sporów o paliwo i ryczałt samochodowy” DGP nr 185/2020).
Wcześniej fiskus twierdził inaczej i to mimo korzystnych orzeczeń sądów, czego przykładem wyroki NSA z 10 lipca 2017 r. (sygn. akt II FSK 1185/16), z 28 września 2018 r. (sygn. akt II FSK 2654/16), z 28 maja 2019 r. (sygn. akt II FSK 1583/17), z 2 lipca 2019 r. (sygn. akt II FSK 2481/17), z 19 lipca 2019 r. (sygn. akt II FSK 2050/17).
W sprawie, którą zajmował się wczoraj WSA w Warszawie, chodziło o interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 grudnia 2019 r. (sygn. 0114-KDIP3-3.4011.485.2019.1.MJ). Sąd ją uchylił.
– Gdyby ustawodawca rzeczywiście chciał wyłączyć koszty paliwa, to wprost by to powiedział – uzasadniła wyrok sędzia Beata Sobocha.
Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 6 października 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 327/20. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia