W październiku Ministerstwo Finansów udostępni nową wersję aplikacji e-mikrofirma, która umożliwi tworzenie i wysyłanie nowego JPK_VAT z deklaracją – poinformował resort w komunikacie.
Nowe przepisy dotyczące JPK (tj. JPK_V7M połączony z deklaracją miesięczną i JPK_V7K połączony z deklaracją kwartalną) mają zacząć obowiązywać już za kilka dni, tj. od 1 października br. Nowy JPK_VAT będzie więc składany po raz pierwszy za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się od 1 października. Podatnicy rozliczający się miesięcznie złożą JPK_V7M po raz pierwszy za październik do 25 listopada br.
Jak informowaliśmy, MF nie planuje przesunięcia tego terminu (patrz „MF: nie będzie przesunięcia nowego JPK_VAT”, DGP nr 170/2020).
W składaniu nowego JPK pomoże aplikacja e-mikrofirma. Będzie się można do niej zalogować za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Do czasu udostępnienia nowej wersji aplikacji można jeszcze korzystać z dotychczasowej wersji.