Przedsiębiorca, który sprzedaje wirtualne przedmioty samodzielnie wytworzone w grze komputerowej, nie może opłacać 3-proc. ryczałtu od uzyskanego przychodu – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Takie prawo mają jedynie przedsiębiorcy, którzy nabyli wcześniej wirtualny towar i sprzedają go dalej w stanie nieprzetworzonym – wynika z interpretacji.
Pytanie zadał mężczyzna zajmujący się profesjonalnym handlem wirtualnymi towarami wytworzonymi w grach komputerowych. Są to np. ulepszone narzędzia, miecze, zbroje, zwierzęta, ziemia do zagospodarowania, kryształy, monety. Przedsiębiorca sprzedawał je w postaci nieprzetworzonej za pośrednictwem własnej strony internetowej.
Reklama
We wniosku o interpretację uważał, że ma prawo opłacać zryczałtowany podatek od przychodu według niskiej 3-proc. stawki właściwej dla handlowej działalności usługowej. Powołał się na potwierdzającą takie stanowisko interpretację dyrektora KIS z 13 marca 2018 r. (sygn. 0112-KDIL3-1.4011.98.2018.2.IM).
Tym razem jednak dyrektor KIS uznał inaczej. Odwołał się do art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zgodnie z którym „działalność usługowa w zakresie handlu to sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników”. Skoro więc przedsiębiorca samodzielnie wytworzył przedmioty w grze komputerowej, a nie nabył je od innego podmiotu, nie spełnia definicji handlowej działalności usługowej – podkreślił dyrektor KIS. Wyjaśnił, że w opisanej sytuacji mężczyzna prowadzi działalność usługową opodatkowaną według stawki 8,5 proc. zgodnie z art. 12 pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku.
– Zastrzec jednak należy, że zastosowanie stawki 8,5 proc. dla przychodów osiąganych przez wnioskodawcę jest prawidłowe wyłącznie wtedy, gdy nie są to usługi związane z oprogramowaniem – dodał dyrektor KIS.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 września 2020 r. (sygn. akt 0115-KDIT1.4011.511.2020.1.MR)