Nawet jeżeli podatnik nie odliczał od przychodu odpisów amortyzacyjnych, to i tak musi je uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu przy zbyciu środka trwałego – orzekł WSA w Warszawie.
Chodziło o ustalenie dochodu ze sprzedaży maszyny rolniczej. Spytała o to rolnicza spółdzielnia produkcyjna, która zamierzała sprzedać kombajn zbożowy poniżej ceny nabycia. Maszynę wykorzystywała wyłącznie do działalności rolniczej, więc odpisy amortyzacyjne nie stanowiły kosztów uzyskania przychodu.
Spółdzielnia uważała, że skoro maszyna nie była amortyzowana dla celów podatkowych, to kosztem przy sprzedaży będzie cały wydatek poniesiony na jej zakup.
Stanowisko to potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, jednak interpretacja ta została zmieniona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (sygn. DPP13.8221. 53.2019.CPIJ). Szef KAS wyjaśnił bowiem, że przy sprzedaży nieamortyzowanego środka trwałego wartością stanowiącą koszty uzyskania przychodów są wydatki na nabycie tego środka, pomniejszane o sumę odpisów amortyzacyjnych i to niezależnie od tego, czy odpisy zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, czy były tylko kosztem bilansowym (a nie podatkowym).
Szef KAS stwierdził więc, że podatkowym kosztem przy zbyciu kombajnu będzie cena nabycia pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, mimo że kombajn był amortyzowany jedynie bilansowo.
Spółdzielnia się z tym nie zgadzała. Przekonywała, że kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży powinna być cała cena nabycia (niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne).
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził jednak, że zmiana interpretacji była słuszna.
– Nieprawidłowe jest stanowisko spółdzielni, zgodnie z którym kosztem uzyskania przychodu jest wydatek na nabycie kombajnu w pełnej wysokości, ponieważ amortyzacja była tylko bilansowa, a nie podatkowa – stwierdził sędzia Waldemar Śledzik, uzasadniając wyrok.
Wskazał na art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, który po średniku wprost mówi, że suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 19 sierpnia 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 2185/19 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia