Ministerstwo Finansów rozważa wprowadzenie nowych preferencji, na których skorzystaliby kupujący srebro.
Chce też lobbować w Komisji Europejskiej o zmianę przepisów unijnej dyrektywy VAT. Dzięki temu srebro inwestycyjne mogłoby korzystać ze zwolnienia podatkowego analogicznie do złota. Poinformował o tym Jan Sarnowski, wiceminister finansów, w odpowiedzi na poselską interpelację.
Grupa posłów, która zadała pytanie, zwróciła uwagę, że podczas kryzysu srebro stało się dla Polaków „dobrym i przystępnym instrumentem zabezpieczania oszczędności”. Kruszec ten jest tańszy od złota, dzięki czemu więcej osób może pozwolić sobie na jego zakup. Jednocześnie jest dobrą inwestycją, bo z uwagi na szerokie zastosowanie jego cena powinna rosnąć w przyszłości. Problem w tym, że srebro – w odróżnieniu od złota inwestycyjnego – nie korzysta ze zwolnienia z VAT i jest opodatkowane według podstawowej 23-proc. stawki daniny. To zaś zdaniem posłów wpływa na zmniejszone zainteresowanie inwestorów. „Rezygnacja z opodatkowania srebra inwestycyjnego dałaby szansę również mniej zamożnym obywatelom na bezpieczne lokowanie kapitału, co jest szczególnie istotne w kontekście spodziewanej niewydolności systemu emerytalnego” – podsumowali parlamentarzyści i zapytali resort finansów, czy podejmie kroki, aby wprowadzić zwolnienie.
Jan Sarnowski nie wykluczył takiego kroku. Przypomniał, że procedura szczególna dla złota inwestycyjnego jest uregulowana w art. 344–356 unijnej dyrektywy VAT (odpowiednio w art. 121–125 ustawy o VAT). Przepisy pozwalają na zwolnienie podatkowe dla dostawy, wewnątrz wspólnotowego nabycia i importu złota i dodatkowo uprawniają do odliczenia VAT od zakupów. Brak jednak jakiejkolwiek podstawy prawnej, aby wprowadzić preferencję dla srebra inwestycyjnego.
– Biorąc pod uwagę ścisłą harmonizację przepisów w zakresie VAT w Unii Europejskiej, resort finansów wystąpi niezwłocznie do Komisji Europejskiej z prośbą o wyjaśnienie funkcjonującego w przepisach zróżnicowania traktowania podobnych (spełniających podobne funkcje i mających podobne zastosowanie) towarów oraz o możliwe działania w zakresie wyeliminowania różnego opodatkowania złota inwestycyjnego i srebra inwestycyjnego – poinformował wiceminister Sarnowski.
Dodał, że resort rozważy możliwość wprowadzenia innych kompleksowych rozwiązań, które mogłyby wspomóc rozwój branży, np. preferencji w zakresie innych podatków czy danin publicznych.
Eksperci potwierdzają, że obecne obciążenia podatkowe odstraszają inwestorów od kupna srebra. – Preferencje fiskalne wyłącznie dla złota inwestycyjnego nie są autorskim, polskim rozwiązaniem, a ich zmiana wymaga albo pozyskania decyzji derogacyjnej ze strony Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej, albo zmiany przepisów unijnej dyrektywy VAT. Oba rozwiązania są czasochłonne – komentuje Maciej Dybaś, doradca podatkowy i starszy menedżer w Crido.
Z tych właśnie powodów zdaniem Janiny Fornalik, doradcy podatkowego i partnera w MDDP Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy, szybszym i prostszym wyjściem byłoby wprowadzenie zapowiedzianych przez wiceministra preferencji w innych podatkach, które leżą wyłącznie w gestii polskiego ustawodawcy.
– Otwarcie dyskusji o VAT-owskich preferencjach dla srebra inwestycyjnego może sprowokować dodatkowe pytania, np. dlaczego nie mogą one objąć również innych metali szlachetnych traktowanych jako aktywa inwestycyjne, np. platyny, palladu – zauważa Maciej Dybaś.
Odpowiedź wiceministra finansów Jana Sarnowskiego z 27 sierpnia 2020 r. na interpelację poselską nr 8256