Dodatkowe świadczenia ze strony najemcy są w istocie należnością za usługę najmu i powinny być opodatkowane na tych samych zasadach – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Z pytaniem w tej sprawie zwróciło się miasto, które wynajęło firmie ubezpieczeniowej powierzchnię w miejskim ratuszu pod stoisko informacyjne. Zgodnie z umową punkt miał być czynny w godzinach pracy urzędu, a firma miała płacić czynsz najmu z doliczoną opłatą za korzystanie z mediów. Do czynszu doliczony był także VAT, który miasto odprowadzało do urzędu skarbowego.
Niezależnie od tego, w związku zorganizowanym przez miasto konkursem podpisano trzy inne umowy, w ramach których ubezpieczyciel zobowiązał się do czynności mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta.
Z pierwszej umowy wynikało, że zorganizuje imprezę edukacyjną dla 250 dzieci z pierwszych klas szkół podstawowych, a także przekaże nakładki na pasy bezpieczeństwa. Zgodnie z drugą miał podarować miastu czujniki dymu, koce gaśnicze oraz znaki drogowe informujące o przejściach dla pieszych. W trzeciej umowie zobowiązał się do przekazania darowizny pieniężnej na rachunek bankowy miasta. Pieniądze te miały również zostać przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta.
We wniosku o interpretację podkreślono, że obowiązek podjęcia tych dodatkowych czynności, mających na celu poprawę bezpieczeństwa w mieście, był zapisany w regulaminie konkursu na wynajem powierzchni w ratuszu. Zawarcie tych wszystkich umów było więc bezpośrednim rezultatem rozstrzygnięcia konkursu.
Pytanie dotyczyło tego, czy od zorganizowanej przez firmę imprezy edukacyjnej, a także darowizn rzeczowych i pieniężnych miasto ma odprowadzić VAT.
Miasto uważało, że nie ma takiego obowiązku. We wniosku o interpretację podkreśliło, że za usługę najmu dostaje od firmy czynsz i opłatę. Natomiast impreza edukacyjna i darowizny (rzeczowe i pieniężne) nie stanowią zapłaty za najem. – Zorganizowanie tej akcji i przekazanie darowizn nie powoduje, że czynsz staje się przez to niższy – przekonywało miasto.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że wszystkie te dodatkowe elementy stanowią de facto wynagrodzenie za najem powierzchni pod stoisko informacyjne. W istocie są należnością za usługę najmu i VAT od nich powinien trafić do budżetu na tych samych zasadach, co czynsz najmu – stwierdził dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 24 sierpnia 2020 r., sygn. akt 0111-KDIB3-2.4012.425.2020.1.MGO