Firmy powiązane nie złożyły jeszcze po raz pierwszy informacji o cenach transferowych (TPR), a już poznały jego nową wersję, która będzie obowiązywać w przyszłym roku. Wynika ona z opublikowanych wczoraj dwóch projektów nowelizacji rozporządzeń.
Przypomnijmy, że chodzi o informacje o cenach transferowych TPR-C (dla podatników CIT) i TPR-P (dla podatników PIT) wprowadzone pod koniec 2018 r. przez wielką nowelizację ustaw o podatkach dochodowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2487). Firmy powiązane miały po raz pierwszy przekazać nowe formularze szefowi Krajowej Administracji Skarbowej do końca września br. (za 2019 r.). Termin ten został jednak wyjątkowo przedłużony do końca roku z uwagi na pandemię koronawirusa. Eksperci chwalili fiskusa za ten krok, podkreślając, jak bardzo szczegółowe są nowe formularze i jak wielkim wyzwaniem dla zarządów firm powiązanych będzie ich prawidłowe wypełnienie. Wyzwanie jest o tyle większe, że przekazywane informacje muszą być pod rygorem odpowiedzialności karnej skarbowej zgodne z oświadczeniem zarządu o tym, że transakcje zostały zrealizowane na warunkach rynkowych.