Firmy powiązane nie złożyły jeszcze po raz pierwszy informacji o cenach transferowych (TPR), a już poznały jego nową wersję, która będzie obowiązywać w przyszłym roku. Wynika ona z opublikowanych wczoraj dwóch projektów nowelizacji rozporządzeń.
Przypomnijmy, że chodzi o informacje o cenach transferowych TPR-C (dla podatników CIT) i TPR-P (dla podatników PIT) wprowadzone pod koniec 2018 r. przez wielką nowelizację ustaw o podatkach dochodowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2487). Firmy powiązane miały po raz pierwszy przekazać nowe formularze szefowi Krajowej Administracji Skarbowej do końca września br. (za 2019 r.). Termin ten został jednak wyjątkowo przedłużony do końca roku z uwagi na pandemię koronawirusa. Eksperci chwalili fiskusa za ten krok, podkreślając, jak bardzo szczegółowe są nowe formularze i jak wielkim wyzwaniem dla zarządów firm powiązanych będzie ich prawidłowe wypełnienie. Wyzwanie jest o tyle większe, że przekazywane informacje muszą być pod rygorem odpowiedzialności karnej skarbowej zgodne z oświadczeniem zarządu o tym, że transakcje zostały zrealizowane na warunkach rynkowych.
Nowa wersja formularza, którą przedsiębiorcy złożą do końca września 2021 r., jest równie szczegółowa jak obowiązująca obecnie, a dodatkowo zawiera też kilka zmian. Projektodawcy zdecydowali się usunąć wymóg podawania kodu PKD dla firmy składającej informację (obowiązek nadal będzie dotyczyć podmiotu, którego dotyczy TPR). Dodane zostały też pola umożliwiające wskazanie przedmiotu transakcji kontrolowanej oraz poinformowanie o dokonanych kompensatach i przeprowadzonej restrukturyzacji. Zmieniony został również załącznik do rozporządzenia, w którym resort finansów szczegółowo wyjaśnia, jak wypełniać formularz.
Reklama
– Rozwiązania wprowadzane projektem rozporządzenia mają za zadanie ułatwić wypełnianie informacji o cenach transferowych i jej składanie, jak również podnieść efektywność analizy danych z informacji o cenach transferowych – uzasadnia konieczność znowelizowania dotychczasowych rozporządzeń resort finansów.
Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.
Etap legislacyjny
Projekty rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych: w konsultacjach publicznych