statystyki

Jaki PIT i VAT przy sfinansowanym dotacją zakupie sprzętu komputerowego

autor: Marcin Szymankiewicz24.08.2020, 08:59; Aktualizacja: 24.08.2020, 09:00
Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność (art. 21 ust. 36 ustawy o PIT). W analizowanej sprawie sytuacja taka jednak nie zachodzi.

Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT, nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność (art. 21 ust. 36 ustawy o PIT). W analizowanej sprawie sytuacja taka jednak nie zachodzi.źródło: ShutterStock

Przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o PIT, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których zgodnie z art. 22a–22o ustawy o PIT dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT).

Osoba fizyczna (polski rezydent podatkowy) jest organem prowadzącym szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Szkoła ta jest wpisana do ewidencji działalności oświatowej, nie ma natomiast odrębnego numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Organ prowadzący poniósł wydatki na zakup sprzętu komputerowego (10 laptopów) za 24 600 zł, w tym VAT 4600 zł (cena brutto jednego laptopa wynosiła 2460 zł).

Zakup laptopów został udokumentowany fakturą z 27 sierpnia 2020 r. Faktura oraz laptopy zostały odebrane przez osobę prowadzącą szkołę 27 sierpnia 2020 r. Nabyte laptopy mają stanowić pomoce dydaktyczne. Podatnik z uwagi na to, że wartość początkowa każdego z tych laptopów nie przekracza 10 000 zł, nie zamierza ich zaliczać do środków trwałych, stanowić one będą tzw. wyposażenie. Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dotacji otrzymanej 20 sierpnia 2020 r. z budżetu gminy (miasta X). Faktura dokumentująca zakup tych laptopów została wystawiona na organ prowadzący (osobę fizyczną) i została przez nią zapłacona przelewem w mechanizmie podzielonej płatności 27 sierpnia 2020 r.

Na odwrocie faktury zamieszczono pieczęć szkoły, opis faktury oraz informację, że wydatek został sfinansowany z dotacji otrzymanej z budżetu miasta X w kwocie 24 600 zł. Osoba prowadząca szkołę rozlicza się w PIT na zasadach podatku liniowego, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. Zaliczki na PIT rozlicza za okresy miesięczne. Osoba ta korzysta ze zwolnienia podmiotowego (głównie świadczy usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT), lecz zarejestrowała się jako podatnik VAT zwolniony. Jak powinna ona rozliczyć zakup tych laptopów na gruncie PIT oraz VAT?

PIT

Prowadzenie szkoły nie jest działalnością gospodarczą (art. 170 ust. 1 prawa oświatowego). Nie oznacza to jednak, że zasada ta nie może być modyfikowana. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia na gruncie ustawy o PIT. Prowadzenie niepublicznej szkoły, placówki, zespołu szkół lub przedszkola będące rodzajem aktywności określonej jako działalność podjęta w celu zarobkowym, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły należy uznać za działalność gospodarczą (pozarolniczą działalność gospodarczą) w rozumieniu art. 5a pkt 6 i art. 5b ust. 1 ustawy o PIT. Zatem na gruncie tej ustawy osoby prowadzące niepubliczne szkoły należy zaliczyć do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W konsekwencji przychody z prowadzenia przez osobę fizyczną niepublicznej szkoły stanowią przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.


Pozostało 74% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane