Ministerstwo Finansów zastanawia się nad wprowadzeniem ulg i zwolnień w opodatkowaniu przychodów kapitałowych, tak aby zachęcić do długoterminowych inwestycji – poinformował wiceminister Jan Sarnowski w odpowiedzi na poselską interpelację.
DGP
Zastrzegł natomiast, że nie jest rozważana likwidacja tzw. podatku Belki. Spowodowałoby to bowiem nie tylko ubytek wpływów do budżetu państwa, ale mogłoby sprawić, że do Polski napłynąłby kapitał spekulacyjny i rozwinąłby się rynek spekulacyjnych instrumentów finansowych.
„Zjawisko takie, ze względu na transgraniczne przepływy kapitału, mogłoby przyczynić się do dużych i nagłych zmian na całym rynku finansowym w Polsce, co miałoby negatywny wpływ na gospodarkę” – dodał wiceminister.
Poseł, który złożył w tej sprawie interpelację, wskazał na problem rekordowo niskiego oprocentowania lokat bankowych, które w połączeniu z tzw. podatkiem Belki czynią oszczędzanie w tej bezpiecznej formie zupełnie nieopłacalnym. Spytał więc, czy w związku z tym resort rozważa zniesienie tej daniny.
Wiceminister Sarnowski zwrócił uwagę, że podatkiem Belki objęte jest nie tylko oprocentowanie z lokat, ale znacznie szerszy wachlarz inwestycji o różnym charakterze, m.in. instrumenty pochodne. Podatek Belki płacą więc nie tylko osoby, które chcą przechować w banku zgromadzone oszczędności, ale też ci, którzy inwestują w instrumenty finansowe w celach zarobkowych.
Poinformował, że o likwidacji tego podatku na razie nie ma mowy. Resort finansów analizuje natomiast zasadność wprowadzenia ulg i zwolnień, zwłaszcza takich, które zachęcałyby do długoterminowych inwestycji.
Wiceminister przypomniał też, że pewne rozwiązania zostały już przewidziane w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Jej projekt opublikowano w marcu ubiegłego roku (pisaliśmy o tym w artykule „Fiskus wesprze kapitał”, DGP nr 158/2019).
W ramach tej strategii mają się pojawić zachęty dla osób fizycznych, polegające m.in. na:
  • zwiększeniu zakresu ulg dla opodatkowania dochodów ze sprzedaży akcji otrzymanych w ramach programów akcji pracowniczych,
  • możliwości rozliczania dochodów z inwestycji w fundusze kapitałowe z dochodami z inwestycji w inne instrumenty finansowe (np. ze sprzedaży udziałów, akcji, pochodnych instrumentów finansowych i realizacji praw z nich wynikających).
Wiceminister poinformował, że resort finansów pracuje nad zmianami przepisów w tym zakresie.
Podał też dane dotyczące wpływów z podatku Belki. Wynika z nich, że w sumie w 2019 r. budżet państwa zyskał z tego tytułu ponad 7 mld zł, natomiast w 2018 r. niespełna 6,9 mld zł (szczegółowe dane w infografice).
Odpowiedź z 8 sierpnia 2020 r. wiceministra finansów Jana Sarnowskiego na interpelację poselską nr 8588