Ministerstwo Finansów zastanawia się nad wprowadzeniem ulg i zwolnień w opodatkowaniu przychodów kapitałowych, tak aby zachęcić do długoterminowych inwestycji – poinformował wiceminister Jan Sarnowski w odpowiedzi na poselską interpelację.
ikona lupy />
DGP
Zastrzegł natomiast, że nie jest rozważana likwidacja tzw. podatku Belki. Spowodowałoby to bowiem nie tylko ubytek wpływów do budżetu państwa, ale mogłoby sprawić, że do Polski napłynąłby kapitał spekulacyjny i rozwinąłby się rynek spekulacyjnych instrumentów finansowych.
„Zjawisko takie, ze względu na transgraniczne przepływy kapitału, mogłoby przyczynić się do dużych i nagłych zmian na całym rynku finansowym w Polsce, co miałoby negatywny wpływ na gospodarkę” – dodał wiceminister.
Poseł, który złożył w tej sprawie interpelację, wskazał na problem rekordowo niskiego oprocentowania lokat bankowych, które w połączeniu z tzw. podatkiem Belki czynią oszczędzanie w tej bezpiecznej formie zupełnie nieopłacalnym. Spytał więc, czy w związku z tym resort rozważa zniesienie tej daniny.
Wiceminister Sarnowski zwrócił uwagę, że podatkiem Belki objęte jest nie tylko oprocentowanie z lokat, ale znacznie szerszy wachlarz inwestycji o różnym charakterze, m.in. instrumenty pochodne. Podatek Belki płacą więc nie tylko osoby, które chcą przechować w banku zgromadzone oszczędności, ale też ci, którzy inwestują w instrumenty finansowe w celach zarobkowych.
Poinformował, że o likwidacji tego podatku na razie nie ma mowy. Resort finansów analizuje natomiast zasadność wprowadzenia ulg i zwolnień, zwłaszcza takich, które zachęcałyby do długoterminowych inwestycji.
Wiceminister przypomniał też, że pewne rozwiązania zostały już przewidziane w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Jej projekt opublikowano w marcu ubiegłego roku (pisaliśmy o tym w artykule „Fiskus wesprze kapitał”, DGP nr 158/2019).
W ramach tej strategii mają się pojawić zachęty dla osób fizycznych, polegające m.in. na:
  • zwiększeniu zakresu ulg dla opodatkowania dochodów ze sprzedaży akcji otrzymanych w ramach programów akcji pracowniczych,
  • możliwości rozliczania dochodów z inwestycji w fundusze kapitałowe z dochodami z inwestycji w inne instrumenty finansowe (np. ze sprzedaży udziałów, akcji, pochodnych instrumentów finansowych i realizacji praw z nich wynikających).
Wiceminister poinformował, że resort finansów pracuje nad zmianami przepisów w tym zakresie.
Podał też dane dotyczące wpływów z podatku Belki. Wynika z nich, że w sumie w 2019 r. budżet państwa zyskał z tego tytułu ponad 7 mld zł, natomiast w 2018 r. niespełna 6,9 mld zł (szczegółowe dane w infografice).
Odpowiedź z 8 sierpnia 2020 r. wiceministra finansów Jana Sarnowskiego na interpelację poselską nr 8588