Sejmowa komisja finansów publicznych poparła w środę poselski projekt ustawy, poszerzający krąg uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Do zwolnienia będą mieli prawo m.in. wychowankowie rodzin zastępczych czy rodzinnych domów dziecka.

Zgłoszony przez posłów KO projekt przewiduje zwolnienie od podatku nabycia w drodze dziedziczenia lub darowizny, przez osoby przebywające, lub które przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.

W trakcie pierwszego czytania w komisji finansów w środę w imieniu wnioskodawców Krystyna Skowrońska (KO) zgłosiła poprawkę, rozszerzającą zakres zwolnienia o opiekunów i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Komisją tę zmianę poparła.

Ostatecznie projekt obejmuje rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne formy opieki sprawowanej przez osoby spokrewnione i niespokrewnione, definiowane w ustawie o pieczy zastępczej.

W uzasadnieniu do projektowanych zmian wskazano, że dzieci w zastępczej opiece rodzinnej czy rodzinnym domu dziecka wychowywane są w większości przypadków przez całe swoje dzieciństwo, w wielu przypadkach uważają swoich opiekunów za prawdziwych rodziców i odwrotnie - opiekunowie uważają je za własne już do końca życia.