Ministerstwo Finansów planuje wystąpić do Komisji Europejskiej o zgodę na obniżenie VAT na gazety, czasopisma i książki.
Wynika to z ministerialnych pism skierowanych do Izby Wydawców Prasy oraz do Polskiej Izby Książki.
Prezes IWP zwrócił się do ministra finansów z prośbą o wsparcie rynku prasy w związku ze stratami spowodowanymi pandemią COVID-19. Takim wsparciem byłoby wprowadzenie proc. VAT na gazety i czasopisma.
Reklama
Obecnie gazety, zarówno papierowe, jak i w formie elektronicznej (np. Dziennik Gazeta Prawna i jej wydanie elektroniczne, czyli eDGP), są ze stawką 8 proc. VAT.
Z kolei do czasopism specjalistycznych (zdefiniowanych w art. 2 pkt 27f ustawy o VAT) stosuje się dwie stawki: 5 proc. i 8 proc. Standardem jest 8-proc. VAT, natomiast stawką 5-proc. są objęte drukowane czasopisma regionalne i lokalne.
Podobne pismo skierowała do resortu finansów prezes Polskiej Izby Książki w sprawie obniżenia VAT na książki, które dziś (zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej) są objęte 5-proc. podatkiem.
Polska nie może sama obniżyć tych stawek, bo nie pozwalają na to obowiązujące przepisy dyrektywy VAT.
„Mając jednak na względzie skutki wywołane pandemią COVID-19, jakie dotknęły również ten segment gospodarki, w Ministerstwie Finansów trwają złożone prace nad przygotowaniem i uzgodnieniem projektu wniosku derogacyjnego do Komisji Europejskiej” – poinformował minister finansów Tadeusz Kościński w piśmie do IWP.
Dodał, że po ich zakończeniu, uzgodnieniach i przyjęciu przez Radę Ministrów, wniosek derogacyjny zostanie skierowany do Komisji Europejskiej.
Podobny wniosek derogacyjny jest szykowany w sprawie obniżenia VAT na książki. Powiadomił o tym Paweł Selera, dyrektor departamentu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Finansów w piśmie z 17 lipca 2020 r., nr PT4.8102.14.2020.
W obu sprawach KE będzie miała osiem miesięcy na wydanie swojego rozstrzygnięcia (albo przedstawi projekt decyzji upoważniającej Polskę do wprowadzenia 0-proc. stawki, albo wyda komunikat o odmowie).
Odpowiedź z 24 lipca ministra finansów Tadeusza Kościńskiego na pismo Izby Wydawców Prasy, nr PT4.9055.25.2020