Spółka zależna może wypłacić swojemu zagranicznemu udziałowcowi dywidendę bez podatku, nawet jeśli zostanie on potem przejęty przez inny polski podmiot – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Wyjaśnił, że warunek nieprzerwanego posiadania przez dwa lata nie mniej niż 10 proc. udziałów lub akcji w polskim podmiocie podlega sukcesji generalnej i termin ten nie zostanie przerwany z chwilą przejęcia zagranicznego udziałowca. Warunek nieprzerwanego posiadania ponad 10 proc. akcji przez dwa lata może więc zostać spełniony także przez spółkę przejmującą z siedzibą w Polsce.