statystyki

Poradnia rachunkowa z 27 lipca 2020

autor: Marcin Nagórek27.07.2020, 06:01; Aktualizacja: 27.07.2020, 12:53

W jakim paragrafie zapisać pomoc finansową udzielaną na leczenie dziecka Kiedy przy przedłużaniu w umowie z bankiem okresu kredytowania niezbędna jest opinia regionalnej izby obrachunkowej Czy można udzielić dotacji dla spółek wodnych bez stosownej uchwały rady

Nasza gmina zamierza przekazać pomoc finansową na leczenie dziecka – mieszkańca innej gminy. Pomoc finansowa ma być na wypłatę zasiłku celowego dla rodziców dziecka. W jakiej formie to usankcjonować i w jakim rozdziale/paragrafie budżetowym ująć taki wydatek ?

Skoro pytanie dotyczy pomocy finansowej przekazywanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, to w pierwszej kolejności odnieść się należy do regulacji prawnych dotyczących tej formy finansowania zadań. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym gminy związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Z przepisem tym koreluje art. 220 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że z budżetu JST może być udzielona innym JST pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. Podstawą udzielenia tej pomocy jest umowa. Kluczowe jest jednak to, że pomoc może zostać przeznaczona jedynie na realizację zadań własnych gminy. Jak zaś wynika z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych. Przejawem realizowania zadania w zakresie pomocy społecznej może być m.in. udzielanie zasiłków celowych. Stanowi o tym art. 39 ustawy o pomocy społecznej, gdzie postanowiono, że zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zatem z zestawienia norm prawnych wynika materialno-prawna możliwość przekazania przez gminę dla innej gminy pomocy finansowej na wypłatę zasiłku celowego na leczenie dziecka, mieszkańca gminy.

Rzecz jasna środki na udzielenie takiej pomocy finansowej muszą być także zabezpieczone w uchwale budżetowej gminy, w stosunku do której uchwała o udzieleniu pomocy finansowej ma charakter wykonawczy. W tym zakresie należy również ująć wspomniany wydatek z uwzględnieniem stosownych regulacji z rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Należy więc zastosować adekwatne podziałki klasyfikacyjne wydatków. W tej mierze właściwy będzie dział klasyfikacji oznaczony jako 852 „Pomoc społeczna”, a właściwym rozdziałem wydatkowym wydaje się 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”. Z kolei adekwatnym paragrafem wydatkowym będzie ten oznaczony jako 2710 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”. ©℗

Podstawa prawna

art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 10 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713)

art. 220 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1175)


Pozostało 72% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane