Przedsiębiorcy, którzy sprowadzili spoza Unii Europejskiej produkty medyczne niezbędne do walki z pandemią, nie zapłacą cła ani VAT od importu do końca października br. – wynika z najnowszej decyzji Komisji Europejskiej. Bruksela wydłużyła w ten sposób o trzy miesiące okres korzystania ze zwolnienia (od 1 stycznia do 31 lipca br.) zapisany w decyzji KE nr 2020/491 z 3 kwietnia br.
Decyzja nowelizująca była konieczna, bo epidemia ciągle nie została opanowana, a dotychczasowe preferencje celne i podatkowe skutecznie zachęciły przedsiębiorców do sprowadzania spoza UE dużej ilości produktów medycznych niezbędnych do walki z nią. Chodzi m.in. o testy pozwalające wykryć wirusa, wózki dla niepełnosprawnych, nosze i wózki do noszenia pacjentów, kombinezony i zestawy ochronne, skażony alkohol i środki odkażające, tekstylne maski na twarz.
Przypomnijmy, że dzięki stanowisku Brukseli cła ani VAT importowego nie zapłaci przedsiębiorca, który zawarł umowę na przywóz odpowiednich towarów medycznych z organizacją państwową (chodzi także o samorządy i szpitale), charytatywną lub dobroczynną uznaną przez właściwe organy państwa członkowskiego (np. Polski). Lista takich organizacji zgodnie z decyzją nowelizującą będzie musiała trafić do KE najpóźniej do końca 2020 r. Dodatkowo, aby skorzystać ze zwolnienia, z umowy na przywóz towarów pomiędzy importerem a organizacją musi jasno wynikać, że zostaną one udostępnione lub użyte do walki z koronawirusem.
Komisja Europejska mogła podjąć obie decyzje na podstawie upoważnienia zawartego odpowiednio w art. 51–57 dyrektywy 2009/132/WE z 19 października 2009 r. i art. 74–80 rozporządzenia Rady (WE) 1186/2019 z 16 listopada 2019 r.