W nowym jednolitym pliku kontrolnym folia stretch będzie objęta kodem GTU „06” w każdym przypadku, gdy będzie przedmiotem dostawy. Tak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania DGP
Już dziś firmy mają problem z oznaczeniami grup towarów i usług (GTU) w nowym JPK_VAT, który zacznie obowiązywać od 1 października br. Przypomnijmy, że w JPK_V7 trzeba będzie oznaczyć wybrane transakcje. W praktyce podatnicy będą musieli przyporządkować do realizowanych dostaw towarów i świadczonych usług właściwe dla konkretnych grup towarów i usług wskazanych w rozporządzeniu ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. (Dz.U. poz. 1988) oznaczenia od 01 do 13.
Tymczasem podatnicy mają w związku z tymi regulacjami wątpliwości m.in. w przypadku folii typu stretch. Symbolem GTU „06” należy bowiem oznaczać „urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich”, m.in. z poz. 9 załącznika nr 15 ustawy o VAT, gdzie wskazana została właśnie folia.
Pytanie brzmi więc, jaki sposób postępowania jest właściwy:
  • należy oznaczyć sprzedaż folii tylko z przeznaczeniem do elektronicznych pakowaczek,
  • sprzedaży folii podatnicy nie muszą w ogóle oznaczać,
  • trzeba oznaczać każdą sprzedaż folii.
O wyjaśnienie poprosiliśmy Ministerstwo Finansów. Resort w odpowiedzi na pytania DGP wskazał wprost, że folię stretch trzeba będzie oznaczyć kodem GTU „06” w każdym przypadku, gdy będzie przedmiotem dostawy. Innymi słowy, nie tylko gdy będzie przeznaczona do opakowania urządzeń elektronicznych.
Resort wskazał, że zgodnie z par. 10 ust. 3 pkt 1 lit. f rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. ewidencja zawiera m.in. oznaczenie dotyczące dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT– oznaczenie „06”. W poz. 9 załącznika nr 15 do ustawy o VAT wskazano: płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch. Zdaniem MF oznacza to, że folia stretch będzie objęta kodem GTU „06” w każdym przypadku, gdy będzie przedmiotem dostawy.
Podobnie wskazał resort w opublikowanych na stronie internetowej MF wyjaśnieniach dotyczących nowego JPK_V7. Resort wyjaśnił w nich m.in., że oznaczenie GTU „06” stosuje się w przypadku dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w pozycji 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT. „Skoro folia typu stretch wymieniona jest w pozycji 9 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, to powinna być oznaczona wyżej wymienionym symbolem” – stwierdziło MF.
Podstawa prawna
• par. 10 rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1127)
• art. 99, art. 109 oraz poz. 9 załącznika nr 15 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106)