Prawie 250 firm audytorskich zostało wytypowanych do kontroli w latach 2020–2021 przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego. Z listą można się zapoznać na stronie internetowej: pana.gov.pl (w zakładce: zadania nadzorcze PANA/kontrole).
Opublikowany plan nie zawiera informacji, kiedy kontrola się odbędzie. Przed rozpoczęciem czynności firma audytorska musi natomiast otrzymać zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli. Obecnie takie zawiadomienia mogą być przesłane w formie elektronicznej.
Przypomnijmy, że PANA to funkcjonujący od 1 stycznia 2020 r. organ nadzoru publicznego, który przejął wszystkie dotychczasowe kontrole badań sprawozdań finansowych. Dodatkowo ma sprawdzać również inne usługi atestacyjne oraz pokrewne, wykonywane zgodnie z krajowymi standardami.
W czasie epidemii i zagrożenia epidemicznego PANA może prowadzić kontrole w formie zdalnej. Pozwoliła na to tarcza 2.0, czyli ustawa z 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 695). Na taką formę potrzebna jest jednak zgoda firmy audytorskiej. W przeciwnym razie pozostaje tryb tradycyjny przeprowadzenia kontroli, czyli w siedzibie danego podmiotu.
PANA wielokrotnie zapewniała, że w trakcie kontroli online biegli rewidenci mają zapewnioną możliwość uczestnictwa na każdym jej etapie i mogą porozumiewać się z kontrolującym przez internet, m.in. za pomocą e-maili i telekonferencji.
Na stronie agencji dostępne są m.in. schematy kontroli, zarówno online, jak i tradycyjnych, a także wykaz dokumentów i informacji związanych z zaplanowaniem kontroli.