Ministerstwo Finansów rozważy możliwość zmiany rodzaju wniosku w trakcie trwania postępowania o uprzednie porozumienie cenowe (tzw. procedura APA) – z jednostronnego na dwustronne lub wielostronne. Poinformował Marcin Jamroży, dyrektor departamentu cen transferowych i wycen w MF, w odpowiedzi na petycję jednego z pełnomocników.
Dyrektor Jamroży wyjaśnił, że obecnie przepisy nie pozwalają na taką zmianę w trakcie trwania procedury APA.
Nie przewidują tego art. 90 ust. 1 pkt 2 lit. f–i oraz pkt 3 ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2200).
Dyrektor zapewnił natomiast, że resort dostrzega wskazane w petycji trudności, które wpływają na atrakcyjność i dostępność procedury APA, w szczególności czasochłonność i kosztochłonność postępowania. Dlatego poinformował, że resort rozważy zmianę w tym zakresie.
Odpowiedź na petycję z 29 czerwca 2020 r. Marcina Jamrożego, dyrektora departamentu cen transferowych i wycen z MF, nr DCT2.056.1.2020