Sprawdź, co to jest PCC i kto musi płacić podatek od czynności cywilnoprawnych.

PCC – co to?

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) to danina, którą należy opłacić od dokonania czynności prawnych, które z kolei nie zostały obciążone podatkiem VAT. Wysokość PCC jest zróżnicowana i uzależniona od podstawy opodatkowania.

Podatnik musi złożyć deklarację według ustalonego wzoru, obliczyć należną daninę i wpłacić ją w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika.

Jakie czynności prawne trzeba opłacić i kto powinien to zrobić?

Zgodnie z art. 1 ustawy o Podatku od czynności cywilnoprawnych, PPC trzeba opłacić od następujących czynności prawnych:

 • następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych
 • umowy pożyczki
 • umowy poręczenia
 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez
 • obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy
 • umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat
 • umowy majątkowe małżeńskie
 • ustanowienie hipoteki
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki (akty założycielskie).

Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych

Na podstawie art. 9 pkt. 6 ustawy o PCC zwalnia się z podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł. Pełen katalog zwolnień został przedstawiony w art. 8 i 9 ustawy.