Prezydent Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - podała w środę KPRP. Celem noweli jest uporządkowanie przepisów.

Nowela ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw dostosowuje regulacje do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 r., zmniejsza też liczbę rocznych obliczeń podatku (PIT-40A) sporządzanych przez organy rentowe.

Ustawa zawiera ponadto regulacje, które umożliwią niestosowanie przepisów dotyczących zwiększenia przychodów lub wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonania przez podatników płatności na rachunki niezamieszczone w wykazie podatników VAT.

Nowe przepisy mają umożliwić również niestosowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej w przypadku dokonania przez podatników płatności na rachunki niezamieszczone w wykazie podatników VAT. Wydłużono też termin na złożenie zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek spoza białej listy, z trzech do siedmiu dni. Nowela wprowadza także zmiany w zakresie uszczelnienia podatków dochodowych. Zaproponowano wprowadzenie szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w zakresie regulacji dotyczących zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów hipotetycznych odsetek. Nowe przepisy wprowadzają także zmiany porządkujące w Ordynacji podatkowej, np. dotyczące mikrorachunków - indywidualnych rachunków podatkowych.

Inne zmiany dotyczą składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Chodzi np. o to, by obowiązkiem płacenia tego rodzaju składek nie były objęte stypendia doktoranckie otrzymywane przez doktorantów. Pozostałe zmiany to regulacje doprecyzowujące, które wprowadzono, by zapobiegać sporom między podatnikami, a organami podatkowymi.

Ustawa wchodzi w życie 1 lipca 2020 r., z wyjątkiem przepisów: dostosowujących przepisy podatkowe do PKWiU z 2015 r., przepisów dotyczących opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, przepisu wprowadzającego szczególną klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz przepisu określającego zasady obliczania zaliczek w przypadku zatorów płatniczych, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.