Córka może przelać na konto rodziców 370 tys. zł na zakup w jej imieniu i na jej rzecz mieszkania. To nie darowizna – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Z pytaniem w tej sprawie zwrócili się rodzice, których córka od 20 lat mieszka w USA. We wniosku o interpretację poinformowali, że zamierza ona kupić sobie w Polsce mieszkanie, a ponieważ bywa w kraju bardzo rzadko, więc zakupu nieruchomości w jej imieniu i z jej pieniędzy mieli dokonać rodzice. Córka wystawiła im na to notarialne pełnomocnictwo i zaczęła przelewać pieniądze na ich konto. Rodzice z kolei sukcesywnie przekazywali pieniądze (w sumie 370 tys. zł) na konto dewelopera.
Pytanie dotyczyło tego, czy doszło do darowizny. Gdyby tak było, to rodzice musieliby zgłaszać do urzędu skarbowego każdy przelew, w ciągu 6 miesięcy od daty jego otrzymania. Tylko dzięki temu mogliby skorzystać ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn, przewidzianego dla zerowej grupy podatkowej.
Rodzice uważali jednak, że w tym wypadku w ogóle nie było darowizny, bo przelewana na ich konto kwota nie jest przeznaczona dla nich. Tłumaczyli, że działają jedynie na zlecenie córki, pośrednicząc w nabyciu mieszkania.
Dyrektor KIS przyznał im rację. Zwrócił uwagę na to, że z opisu stanu faktycznego nie wynika, by możliwość dysponowania pieniędzmi wpłacanymi przez córkę na konto rodziców wynikała z darowizny. Rodzice nie mogą bowiem przeznaczyć ich na zaspokojenie własnych potrzeb. Zgodnie z udzielonym im przez córkę pełnomocnictwem muszą przeznaczyć pieniądze na ściśle określony cel – zakup mieszkania dla niej.
Organ przypomniał, że zgodnie z art. 888 par. 1 kodeksu cywilnego darowizna ma charakter nieodpłatny, co oznacza, że druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę.
Skoro więc w tej sprawie nie doszło do darowizny, to na rodzicach nie ciążą żadne obowiązki w zakresie podatku od spadków i darowizn – potwierdził organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 3 czerwca 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4015.26.2020.2.MM