Ministerstwo Finansów udostępniło aplikację do odczytywania sprawozdań finansowych sporządzonych w formacie XML.
Wszystkie roczne raporty za 2019 r. muszą być sporządzone elektronicznie i to w strukturach logicznych, czyli formacie XML (z wyjątkiem tych, które są sporządzanie według międzynarodowych standardów rachunkowości). Podobnie było w ubiegłym roku, z wyłączeniem sprawozdań sporządzanych np. przez fundacje i stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej.
W praktyce dużym problemem okazał się brak możliwości odczytania sprawozdań sporządzonych w ustrukturyzowanej formie. W efekcie często członkowie zarządów musieli podpisać sprawozdania w ciemno. Problem mieli też inwestorzy, gdy chcieli przejrzeć opublikowane raporty.
Wprawdzie można było skorzystać z przygotowanej przez MF aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, służącej do tworzenia ustrukturyzowanych rocznych raportów, ale rozwiązanie to miało wiele wad. Nie dało się w nim przeczytać np. sprawozdań instytucji finansowych i raportów skonsolidowanych. Ponadto oprogramowanie to pozwalało na edycję sprawozdania, co sprawiało, że użytkownik mógł niechcący coś zmienić podczas przeglądania dokumentu.
Teraz nie powinno być już takich problemów. Udostępnione przez MF uniwersalne narzędzie do odczytywania sprawozdań przetestowała już biegła rewident dr Agnieszka Baklarz. Potwierdza, że za pomocą tej aplikacji można odczytać każde sprawozdanie finansowe sporządzone w XML, również raporty instytucji finansowych. – Nie ma też możliwości zmiany podczas odczytu – informuje. Narzędzie można znaleźć na stronie Podatki.gov.pl.