SONDA

Urzędy celne zwracają podatnikom część akcyzy zapłaconej po 1 maja 2004 r. do 30 listopada 2006 r. od samochodów sprowadzonych z zagranicy starszych niż dwa lata, mimo że nie dysponują jeszcze specjalną ustawą w tym zakresie. Z sondy, jaką przeprowadziliśmy w izbach celnych, wynika, że wnioski o stwierdzenie nadpłaty podatku i jego zwrot napływają do urzędów cały czas, a kwoty, jakie są zwracane, wahają się od 300 zł do 5 tys. zł.

Cezary Kosman, rzecznik prasowy Izby Celnej w Poznaniu, podkreśla, że poznańska izba dokonuje zwrotów podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych, pomimo braku specjalnej ustawy regulującej tryb zwrotu tej nadpłaty. Do marca 2008 r. rozpatrzono około 2 tys. takich wniosków.

Również Elżbieta Gowin z Izby Celnej w Katowicach wyjaśnia, że w Izbie Celnej w Katowicach dokonywane są zwroty akcyzy od sprowadzonych samochodów osobowych.

- Na koniec marca 2008 r. wniosków było w sumie około 3 tys. Obserwujemy tendencję wzrostową. Kwoty do zwrotu charakteryzują się dużą rozpiętością od 100 zł do kilkunastu tysięcy. Ale to liczby skrajne. Najwięcej zwrotów mieści się w przedziale od 300 zł do 5 tys. zł - dodaje Elżbieta Gowin.

Anna Hatała-Wanat z Izby Celnej w Olsztynie podkreśla, że największa kwota zwróconej akcyzy to 27 356 zł (z sierpnia 2007 r.). Średnio zwroty wynoszą 1,7 tys. zł.

- Wnioski negatywnie rozpatrzone dotyczą tych sytuacji, kiedy nie została zapłacona cała kwota należnej akcyzy - argumentuje Anna Hatała-Wanat.

Są też regiony kraju, gdzie wniosków jest mniej. Przykładem może być Rzepin. Jak podaje nam Beata Zapolska z Izby Celnej w Rzepinie, do urzędów na terenie działania izby od 1 maja 2004 r. do 21 kwietnia 2008 r. wpłynęły 863 wnioski o zwrot akcyzy od samochodów sprowadzonych z zagranicy.

- Łącznie zwrócono podatnikom kwotę 311 162 zł, co wynikało z wydania 152 decyzji - wskazuje Beata Zapolska.

Od Jolanty Twardowskiej z Izby Celnej w Gdyni mamy informację, że do podległych izbie urzędów wpłynęły na razie 1662 wnioski.

- W Izbie Celnej w Toruniu na razie pozytywnie rozpatrzono około 125 wniosków - wskazuje Marzena Kamińska z Izby Celnej w Toruniu.

Natomiast Marzena Siemieniuk z Izby Celnej w Białej Podlaskiej zwraca uwagę, że przy rozpatrywaniu wniosków o zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego Izba Celna w Białej Podlaskiej i podległe jej urzędy celne stosują przepisy Ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku akcyzowym.

- W celu uzyskania zwrotu nadpłaconej akcyzy należy złożyć wniosek wraz z korektą deklaracji AKC-U. W przypadku rozstrzygnięcia na korzyść podatnika zwrot nadpłaconej akcyzy będzie uwzględniał również odsetki, licząc od dnia złożenia wniosku - tłumaczy Marzena Siemieniuk.

Stwierdza również, że do końca marca 2008 r. do urzędów celnych podległych Izbie Celnej w Białej Podlaskiej wpłynęło około 1850 wniosków o zwrot nadpłaty w podatku akcyzowym od nabytych wewnątrzwspólnotowo samochodów osobowych.

Od grudnia 2007 r. (czyli od momentu, w którym Izba Celna w Białej Podlaskiej rozpoczęła zwrot nadpłaconej akcyzy z tego tytułu) do końca marca 2008 r. rozpatrzono pozytywnie 250 wniosków na łączną kwotę 574 tys. zł.