ANALIZA

Rada Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych zapowiedziała, że w ostatnich dniach rozliczeń z fiskusem za 2007 rok - 28-30 kwietnia - we wszys-tkich urzędach skarbowych będzie odbywać się akcja protestacyjna. Skarbowcy negatywnie oceniają przebieg dotychczasowego procesu uzgodnień zasad podziału dodatkowych środków na wynagrodzenia wynikających z rezerwy budżetowej nr 60 oraz reformy służby cywilnej. Kolejne informacje z tego procesu wskazują na systematyczne obni- żanie poziomu kwoty przewidzianej na jeden etat w aparacie skarbowym. Ponadto pracownicy skarbowi domagają się m.in. wypłaty wszystkich środków z tej rezerwy z wyrównaniem od 1 stycznia 2008 r. oraz natychmiastowej wypłaty pracownikom cywilnym zaległości płacowej za 2005 rok oraz podjęcia dialogu w zakresie zmian w ustawie o służbie cywilnej.

W związku z brakiem realizacji tych postulatów pracownicy organów skarbowych zapowiadają wznowienie i zaostrzenie akcji protestacyjnej w dniach 28-30 kwietnia. To ostanie dni rozliczeń rocznych z fiskusem.

Skarbowcy wskazują, że o sytuacji w polskim aparacie skarbowym i służbie cywilnej zostaną powiadomione organy UE, a skarga na działania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów już została skierowana do właściwych organów i instytucji.