Od zwaloryzowanej i zwróconej kwoty partycypacji trzeba zapłacić PIT. Nawet wtedy, gdy pieniądze w całości przeznaczy się na zakup nowego mieszkania – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o kobietę, która zdecydowała się na mieszkanie w Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Wpłaciła 30 proc. kosztów budowy i mieszkała jako najemca, bo w przypadku mieszkań z TBS w grę wchodzi jedynie wynajem, nie można wykupić ich na własność.
Po kilku latach kobieta się wyprowadziła, a TBS zwrócił jej zwaloryzowaną kwotę partycypacji. W związku z tym wystawił informację PIT-11.
Reklama
Podatniczka chciała się upewnić, czy rzeczywiście musi zapłacić podatek. Tłumaczyła, że waloryzacja rekompensuje jej jedynie spadek siły nabywczej pieniądza.

Reklama
Dodała również, że całą zwróconą kwotę przeznaczyła na zakup nowego mieszkania. Uważała więc, że ma prawo do ulgi mieszkaniowej, podobnie jak osoby, które kupiły mieszkanie na własność i sprzedały je przed upływem pięciu lat od nabycia (z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT.)
Uważała, że lokatorzy TBS nie mogą być traktowani gorzej niż ci, których stać na zakup mieszkania za gotówkę czy zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego.
Dyrektor KIS stwierdził jednak, że ulga jej nie przysługuje, a podatek od zwaloryzowanej części kwoty powinien trafić do budżetu.
Podkreślił, że ulga mieszkaniowa dotyczy dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych do nich. Natomiast podatniczka nie była właścicielką mieszkania z TBS, tylko jego lokatorką, najemczynią.
Rezygnacja z prawa do lokalu mieszkalnego będącego w zasobach TBS nie jest równoznaczna z odpłatnym zbyciem – wyjaśnił.
Dodał, że otrzymanie zwrotu kosztów partycypacji w związku z rozwiązaniem umowy najmu lokalu należącego do TBS nie może być traktowane jako zbycie praw, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy o PIT .
Skoro więc kwota zwrotu zwaloryzowanej kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu jest wyższa od kwoty wpłaconej, to przysporzenie takie stanowi przychód z innych źródeł – podsumował
Niekorzystnie dla lokatorów TBS orzekał też już wcześniej Naczelny Sąd Administracyjny (np. wyroki o sygn. akt II FSK 1146/13, II FSK 1147/13). W sprawach tych nie chodziło jednak o ulgę mieszkaniową, tylko o to, czy w ogóle po pięciu latach u lokatora TBS powstaje przychód ze zwrotu zwaloryzowanej kwoty.
Argumenty lokatorów TBS znów sprowadzały się do tego, że powinni mieć te same prawa co lokatorzy spółdzielni mieszkaniowych. NSA orzekł jednak, że nadwyżka opłaty partycypacyjnej powinna być opodatkowana.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 26 maja 2020 r., sygn. 0115-KDIT2. 4011.244.2020.1.MD