Jeśli restauracja pobiera prowizję za dodatkowe usługi związane ze spożyciem przez klienta przyniesionego alkoholu, to musi doliczyć do niej 23 proc. VAT – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Fiskus wyjaśnił w niej, że takie świadczenia jak np. otwarcie butelki, podanie kieliszków i kubełka z lodem nie są integralną częścią usługi gastronomicznej, nawet jeśli są oferowane tylko klientom, którzy zamówią w restauracji posiłek. Oba świadczenia nie są ze sobą ściśle powiązane, skoro klient może zamówić sam posiłek, bez korzystania z jakichkolwiek dodatkowych usług – stwierdził dyrektor KIS.
Interpretacja dotyczyła wprawdzie sposobu rozliczania popularnej w branży gastronomicznej usługi „bring your own bottle” (przynieś własny alkohol), ale jak podkreśla Daniel Więckowski, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego RSM Poland, wnioski z niej płynące nie muszą dotyczyć wyłącznie napojów wyskokowych. Przedsiębiorcy z branży gastronomicznej powinni również odrębnie rozliczać np. usługę pokrojenia tortu przyniesionego przez klienta oraz podania jego własnych ciast, nieoferowanych przez lokal – uważa ekspert.
O opodatkowanie usługi „bring your own bottle” spytał właściciel jednej z restauracji. Wyjaśnił, że klienci sami proszą go o umożliwienie im spożycia własnego wina. Przedsiębiorca chciał im to umożliwić. Goście restauracji mogliby więc wypić przyniesione przez siebie wino przed spożyciem zamówionego posiłku, aby – jak tłumaczył przedsiębiorca – „zwiększyć apetyt i wyostrzyć smak, w ten sposób zwiększając przyjemność z przeżywanego kulinarnego doznania”.
Przedsiębiorca pobierałby 10 zł za udostępnienie kieliszków i wiaderek z lodem oraz nakrycie stołu. Oba wynagrodzenia: za posiłek i za obsługę spożycia własnego alkoholu byłyby wyszczególnione na rachunku. Przedsiębiorca uważał jednak, że będą one ze sobą tak ściśle powiązane, że do obu powinien doliczać VAT według jednej stawki 8 proc., właściwej dla usługi gastronomicznej.
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Odwołał się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, w tym do wyroków z 27 października 2005 r. (sygn. C-41/04) i z 29 marca 2007 r. (sygn. C-111/05). Wynikało z nich, że o usłudze kompleksowej, rozliczanej według jednej stawki VAT można mówić wyłącznie wtedy, gdy składają się na nią dwa lub więcej ściśle powiązane świadczenia, które obiektywnie w obrocie gospodarczym tworzą jedną całość.
W tym przypadku tak nie będzie, bo między usługą przygotowania i podania posiłku a dodatkowym udostępnieniem kieliszków i wiaderek lodu do alkoholu nie zachodzi ścisły związek. Klient może nabyć tylko posiłek, bez tej dodatkowej usługi – stwierdził dyrektor KIS.
Interpretacja dyrektora KIS z 22 maja 2020 r., sygn. 0112-KDIL1-1.4012.74. 2020.2.JKU