Spółka jako płatnik powinna pobrać zaliczkę na PIT od opłat, które ponosi w związku z przynależnością członków jej rady nadzorczej do organizacji międzynarodowej.
Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła spółka będąca podmiotem dominującym w grupie kapitałowej. Członkowie jej rady nadzorczej należą do międzynarodowej organizacji zrzeszającej członków organów zarządczych, nadzorczych i menedżerów. Przynależność do tej organizacji niesie ze sobą obowiązek opłaty składek członkowskich, ponoszenia kosztów udziału w szkoleniach i konferencjach oraz związanych z nimi wydatków na zakwaterowanie i transport.
Spółka spytała, czy pokrywane przez nią z tego tytułu koszty stanowią nieodpłatne świadczenie, a tym samym przychód podlegający opodatkowaniu. Uważała, że przychód nie powstaje, a zatem nie powinna ona obliczać, pobierać i wpłacać zaliczki na PIT z tego tytułu.
Spółka tłumaczyła, że uczestnictwo członków rady nadzorczej w międzynarodowej organizacji leży w jej interesie. Dzięki temu budują oni niezbędną sieć kontaktów i informują rynek o marce spółki. Nie można twierdzić, że członkowie rady nadzorczej należeliby do tej organizacji, gdyby nie ich współpraca ze spółką. Ich członkostwo w organizacji nie przynosi im żadnych wymiernych i trwałych korzyści, które mogliby wykorzystać poza działalnością w spółce – argumentowała spółka.
Dyrektor KIS nie zgodził się z jej stanowiskiem. Stwierdził, że spółka nie uzależnia bycia członkiem rady nadzorczej od uczestnictwa w międzynarodowej organizacji. Natomiast pokrywa koszty, które w przeciwnym razie musieliby ponieść samodzielnie członkowie organizacji. Tym samym unikają oni wydatku, a zatem osiągają korzyść, która jest wymierna i indywidualnie przypisana. Wszystko to sprawia, że opłaty pokrywane przez spółkę są dla członków rady nadzorczej nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o PIT w ramach działalności wykonywanej osobiście określonej w art. 13 pkt 7 tej ustawy. Zobowiązuje to spółkę do pobrania zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o PIT – stwierdził organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 15 maja 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.171.2020.5.JŚ