Kto wystawił fakturę uproszczoną, a więc na kwotę nieprzekraczającą 450 zł, nie powinien wystawiać kolejnej, standardowej – wyjaśnił po raz kolejny dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Wcześniej podobnie stwierdził w interpretacji z 18 marca 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012. 61.2020.1.ISK). Pisaliśmy o niej w artykule „Nie wystawia się dwóch faktur: uproszczonej i zwykłej” (DGP nr 63/2020).
Najnowsza interpretacja dotyczy spółki, która prowadzi sprzedaż w sklepach stacjonarnych. Klient dostaje paragon z NIP, a potem może go wymienić – w punkcie obsługi klienta lub fakturomacie – na zwykłą fakturę. Jeśli paragon z NIP dotyczy towaru o wartości nieprzekraczającej 450 zł (lub 100 euro), to spółka traktuje go jako fakturę uproszczoną. Czasem jednak klienci żądają wystawienia do takiego paragonu zwykłej faktury.
Spółka uważała, że nabywca ma prawo żądać pełnej faktury, nawet jeżeli wartość transakcji nie przekroczyła 450 zł (lub 100 euro), a na paragonie fiskalnym umieszczono NIP nabywcy. Wskazała na wyrok NSA z 27 października 2016 r. (sygn. akt I FSK 431/15), w którym sąd orzekł, że „spółka ma obowiązek wydać nabywcy paragon fiskalny zawierający jego NIP w każdej sytuacji, gdy nabywca tego zażąda, niezależnie od wartości sprzedaży. Konsument – nabywca może żądać zarówno wystawienia faktury VAT pełnej, jak i wydania paragonu z NIP. To nabywca decyduje bowiem, czy chce otrzymać fakturę VAT, czy paragon fiskalny. Sprzedawca nie ma zaś prawa odmówić ich wystawienia, ani wydać innego dokumentu, niż żąda nabywca”.
W rezultacie – jak uważała spółka – jeśli nabywca nie uzna paragonu z NIP wystawionego na kwotę do 450 zł (lub 100 euro) za fakturę uproszczoną, to sprzedawca musi, na żądanie kupującego, wymienić taki paragon na zwykłą fakturę.
Spytała więc, czy w takiej sytuacji ma wystawiać klientom zwykłe faktury, a następnie pod kopię takiej faktury podpinać zwrócony paragon z NIP, wystawiony na kwotę do 450 zł (lub 100 euro).
Dyrektor KIS nie zgodził się z jej stanowiskiem. Wskazał, że paragon dokumentujący sprzedaż do kwoty 450 zł brutto lub 100 euro, zawierający numer NIP nabywcy jest fakturą uproszczoną, którą trzeba traktować jak zwykłą fakturę. W praktyce oznacza to, że nabywca otrzymuje paragon fiskalny dokumentujący sprzedaż, stanowiący jednocześnie fakturę uproszczoną. Paragon w takim przypadku zawiera bowiem wszystkie dane wymagane zgodnie z przepisami rozporządzenia z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 816) oraz dodatkowo NIP nabywcy. Spółka nie powinna więc z tytułu tej sprzedaży wystawiać nabywcy odrębnego dokumentu w postaci faktury standardowej – stwierdził organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 27 kwietnia 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.161.2020.1.ISK